2417 i Sjunnesson Ma1c

IMG_2199.JPG

Om dessa annonser
Bild | Posted on by | Märkt , , | Lämna en kommentar

Indien blir rymdstormakt

Som fjärde stormakt lyckades Indien med den imponerande prestationen att placera en satellit i omloppsbana runt planeten Mars. Ingen av de övriga, USA, Ryssland och EU, har klarat detta på första försöket. Andelen lyckade Mars-missioner är endast 42% varför man brukar tala om ‘Mars-förbannelse’. Mars är jordens närmaste granne i solsystemet och något mindre än jorden. Den har en tunn atmosfär och eventuellt vatten fruset under ytan.

Uttorkade flodbäddar på ytan tyder på att det en gång har funnits vattendrag på Mars.

Det förekommer seismisk aktivitet på Mars som eventuellt kan tina upp vattnet liksom vulkaner gjorde vid den svåra nedisningen som benämns snowball- Earth. Då hela jorden var istäckt.

NASA:s Vikingsond landade på Mars 1976 och 2004 landsatte NASA/ESA robotbilen Curiosity här.

 

 

http://www.bbc.com/news/world-asia-india-29357438

Publicerat i Astronomy, Uncategorized | Märkt , | Lämna en kommentar

Vårdagjämningen (Equinox)

Höstdagjämningen inföll i år den 23:e september. Det innebär att jordens rotationsaxel är vinkelrätt mot sammanbindningslinjen mellan jorden och solen. När detta infaller är dag och natt lika långa (12h) överallt på jorden.

Publicerat i Astronomy, Uncategorized | Märkt | Lämna en kommentar

1438 i Sjunnesson ma3c

IMG_2165.JPG

Bild | Posted on by | Lämna en kommentar

Distributiva och kommutativa lagen

Publicerat i matematik 1c, Uncategorized | Märkt , | Lämna en kommentar

Uppgift 1441 i Sjunnesson ma3c

IMG_2151-1.JPG

Publicerat i matematik 3c, Uncategorized | Märkt | Lämna en kommentar

Avrundningsregler och värdesiffror

Publicerat i matematik 1c, Uncategorized | Lämna en kommentar

Dansk studentexamensskrivning i Matematik B

För att komma in på DTU (DanskTekniskUniversitet) och få studenteksamen måste man klara denna examensskrivning. Eleven i videon klarar ‘det hele’!

Publicerat i Gymnasiefysik(high school physics), matematik 1c, matematik 2c, matematik 3c, matematik 4, matematik 5, Uncategorized | Märkt , , , | Lämna en kommentar

ellära kopplingsövning

Spänning – ström – mätinstrument

Materiel: Glödlampa, batteri, voltmeter (spänningsmätare), amperemeter (strömmätare),

1. Glödlampa och batteri

Koppla ihop en glödlampa med ett batteri så att lampan lyser.

Diskutera med din lab-kamrat och

beskriv elektronernas väg genom kretsen när lampan lyser

förklara vad som händer med elektronerna i batteriet

förklara vad som händer med dem i lampan

Skriv en kort sammanfattning av vad ni kommit fram till.

2. Diskutera och skriv

Diskutera med din lab-kamrat vad som menas med

spänning

ström

Skriv en kort sammanfattning av vad ni kommit fram till.

3. Mätinstrument

Bekanta dig med mätinstrumentet. Sätt inte på instrumentet!

Försök komma fram till hur man skall ställa in för att mäta ström och hur man skall ställa in

för att mäta spänning.

Hur skall man koppla in instrument i en krets för att mäta spänning respektive ström? Varför

skall man koppla på detta sätt? Se boken på sidorna 266-267.

4. Ström – batteri och lampa

Koppla enligt figur 1.

Mät ström i tur och ordning enligt figur 2.

Tolka och förklara mätresultaten.

kopplingssladdar

Figur 1

A3 A4

A2

A1

Figur 2

5. Spänning – batteri och lampa

Mät strömmen i tur och ordning enligt figur 3.

Tolka och förklara mätresultaten.

V2

V1 V3

V4

Figur 3

Publicerat i Ergo 1, Fysik 1 | Märkt | Lämna en kommentar

stationslaboration Ergo del 1

Sand (experiment)

Materiel: sand, mätglas, våg

Bestäm sandens densitet.

2. Stöt (beräkningar)

En kula som väger 2 kg och som rör sig med 8 m/s träffar en annan stillastående

kula som väger 6 kg. Efter stöten rör sig den första kulan med 2 m/s i motsatt

riktning.

Hur rör sig den andra kulan efter stöten?

Vilken typ av stöt var det?

3. Krafter (experiment)

Materiel: dynamometer, två vikter, sten

Gör avläsningar utan att röra uppställningen och beräkna med detta alla krafter

som verkar på stenen.

Frilägg och rita en skalenlig figur som visar krafterna.

4. Tryck (experiment)

Materiel: linjal, våg

Bestäm största och minsta tryck som klossen kan utöva mot bordet.

5. Blomkruka (beräkning)

En blomkruka som väger 2 kg faller från en balkong som är åtta meter över

marken.

Vilken hastighet har krukan när den träffar marken?

Hur lång tid var krukan i luften?

6. Vatten (experiment)

Materiel: vatten, bägare, termometer

Hur mycket energi krävs minst för att koka bort allt vattnet ur bägaren?

7. Krafter (beräkning)

En truck dra en låda 25 m längs marken. Kraften från trucken är 630 N och

friktionen är 450 N. Lådan väger 130 kg.

Hur fort rör sig lådan till slut?

Hur stor är lådans acceleration?

Hur stort är friktionstalet?

Publicerat i Ergo 1, Fysik 1 | Lämna en kommentar