Rabatträkning

Om man köper en vara och betalar denna kontant får man ofta ett avdrag på det ordinarie priset. Detta avdrag benämns rabatt. Rabatten anges oftast i procent av bruttopriset dvs priset utan rabatt.
Priset man betalar sedan rabatten dragits av kallas nettopriset.
Nettopriset=bruttopriset- rabatten

Ex.
På vilket belopp lydde en räkning, som sedan 3% rabatt fråndragits, betalades med 36,86 kr?

Antag beloppet var X-kr ,
Ekvationen blir då x – 0,03x = 36,86kr.
B!? Aaq re0,97x= 36,86kr
x = 36,86kr/0,97
x = 38kr

Inköpspriset+pålägget=bruttoförsäljningspriset
tYbv

About these ads
Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Ägg-experiment och fasta kroppars dynamik

Ett enkelt test för att avgöra om ett ägg är hårdkokt eller rått.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Makrillmoln (cirrocumulus)

20140712-145937-53977609.jpg

Bild | Posted on by | Lämna en kommentar

Åska (thunder)

Åskmoln över Skeingevägen i Osby.,

20140702-170428-61468762.jpgåska

Publicerat i fysik 1, Meteorologi, Uncategorized | Lämna en kommentar

Ljuga med statistik

II detta filmklipp visas hur man kan luras med statistik. 

Länk | Posted on by | Lämna en kommentar

Sommarsolståndet

20140623-210509-75909197.jpg
Midsommardagen var årets längsta dag. Den norra halvklotet pekar nu som mest mot solen. Fotot ovan är taget kl. 23.00 på midsommardagens kväll. Junis vita nätter.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Växelströmskretsar RLC

En radiomottagare är i princip en krets bestående av en kondensatorer och en spole. Strömmen oscillerar här mellan spolen och kondensatorn. Detta möjliggörs av att spolen är strömtrög dvs det utvecklas en spänning som motverkar orsaken till sin uppkomst över spolen innan strömmen genomlöper den. Denna spänning sänder tillbaka strömmen från den urladdade kondensatorn åter till spolen.

Därvid laddas den upp igen och processen återupprepas. Under dessa svängningar utsänds elektromagnetiska vågor s.k. radiovågor. Detta är principen för radiosändningar. Vågorna kan sedan frekvens- eller amplitudmoduleras.

Dessa vågor kan sedan mottagas med antenner som i princip fungerar likadant som sändarna. De elektromagnetiska vågorna sätter laddningarna i antennen i rörelse och därmed kan man infånga den modulerade signalen och uttolka dess budskap.

Då man analyserar växelströmskretsar använder man ofta visardiagram. Det betyder att man ritar upp vektorer som representerar spänningen över resistor, spole och kondensator. Då spolen är strömtrög ligger spänningen 90 grader före strömmen här. För kondensatorn är förhållandet det omvända och strömmen föregår här spänningen också led 90 grader. Genom vektoraddition kombinerat med trigonometri kan den s.k. fasförskjutningen bestämmas. Den anger hur långt före eller efter spänningen ligger i förhållande till strömmen för kretsen som helhet.

 

Publicerat i Fysik 2, Uncategorized | Lämna en kommentar

Partikelaccelerator

Paradoxalt nog behövs det större och större energier ju mindre partiklar man önskar studera.
de mest avancerade maskiner som människan har konstruerat är de stora partikelacceleratorerna såsom LHC i CERN vid Geneve.
accelerator

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Pluto och andra kosmiska långresor

För nio år sedan, år 2005, sköts rymdsonden New Horizons upp med siktet inställt på dvärgplaneten, eller planetoiden, Pluto.
Denna betraktdes länge som den yttersta planeten i solsystemet men sedan man insett att den är mindre än tex månen införde man som kriterium för att klassificeras som en planet att himlakroppen måste kunna hålla sig med en egen atmosfär dvs ha tillräcklig gravitation för att klara den uppgiften. Detta strök Pluto från listan.
Nästa år i Juli flyger New Horizons förbi Pluto och dess jämnstora måne Charon.

Endast fyra andra sonder byggda av människan har tidigare befunnit sig så långt bort från jorden. Det är Voyager 1 och 2 samt Pioneer 10 och 11.

Publicerat i Uncategorized | Märkt | Lämna en kommentar

Fakulteter vs. Potenser

Uppgift: avgör om 1995 1995
> 1996!

lösning:

1996! = 1∙ 2 ∙…..1994 ∙ 1995 ∙1996

Här är det lämpligt att utnyttja konjugatregeln
1994 ∙ 1996 = (1995-1)(1995+1) = 19952 -1 < 19952.

detta medför att 19951995 > 1996!
QED.

Publicerat i matematik 2c, Uncategorized | Märkt , | Lämna en kommentar