Solförmörkelse över Malmö på vårdagjämningenSolförmörkelser innebär att månen skuggar solen för jorden.

Publicerat i Astronomy, Fysik 1, Uncategorized | Lämna en kommentar

Ohms lag och kretsteori

I filmen ovan beskrivs serie- och parallellkoppling i kretsar.
Mer om ellära kan du läsa här.

Publicerat i Fysik 1 | Märkt , , | Lämna en kommentar

Ljus fotograferat.

Ljus fotograferat med ps-kamera. 100 miljarder bilder.

Ljus fotograferat med ps-kamera. 100 miljarder bilder.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Orimlig fysik

Physics you wish were true😉

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Atomfysik

Väteatomen utgör 75% av all materia i universum trots att den är den lättaste ämnet. Väte är även viktigt eftersom det är beståndsdel i vatten.
En partikel har även vågegenskaper givna av λ=h/(mv).

Ska e existera en stabil bana existera måste varje tillåten bana måste varje tillåter banas omkrets vara lika med ett helt antal , n, våglängder.

Detta ger 2π r = nh/(mv)

Sätter man resultat kraften lika med centripetalkraften fås
Fr = Fc.

Ke2/r2 = mv2/r
Kombineras dessa båda formler fås

r= n2h/(4πkme2)
n=1 ger r = 0,529 Å vilket är den första Bohrradien.

r(n)=0,529r2
Där n kallas huvudkvanttalet.

Publicerat i Fysik 2, Uncategorized | Märkt | Lämna en kommentar

Konsten att flyga

Pteranodon flygande dinosaurier som dog ut för ca 64 miljoner år sedan till följd av det stora meteoritnedsalget på Yucatan-halvön i Mexico.

Pteranodon flygande dinosaurier som dog ut för ca 64 miljoner år sedan till följd av det stora meteoritnedslaget på Yucatan-halvön i Mexico.

Insekter bemästrade flygkonsten redan för 260 miljoner år sedan. Det var trollsländor tror man. Den har fyra vingar som kan styras oberoende av varandra. Det som gör att de kan flyga är vingformen. Vingarna är välvda på ovansidan och släta på undersidan. Detta gör att luften måste röra sig snabbare på ovansidan än undersidan. Enligt Bernouillis princip medför detta att trycket blir lägre ovanför än under vingen varför denna påverkas av en uppåtriktad kraft. Genom att vingarna kan vinklas och de går att flaxa med kan insekten dessutom drivas framåt.
Ca 100 miljoner år senare erövrade kräldjuren luftrummet. Det fanns jättelika Flygödlor med vingspann på 7 m. Dessa dog alla ut vid kometnedslaget för 64 miljoner år sedan.
Endast de fågelliknade dinosaurierna överlevde och lever kvar in i nutiden.
Även däggdjuren utvecklade flygförmågan och det finns idag 110 arter av fladdermus.

Publicerat i Fysik 1, Gymnasiefysik(high school physics), Uncategorized | Lämna en kommentar

Norrsken

Northern light 01.jpg
Northern light 01” av Jerry MagnuM Porsbjer – http://www.magnumphoto.se. Licensierad under GFDL via Wikimedia Commons.

Är nu synligt i sydsverige. Det bildas då partiklar som sänds ut av solen fångs in av jordens magnetfält och dras mot polerna. Där kolliderar de med partiklar varvid ljuset bildas då elektronerna i dessa molekyler och atomer exciteras. Norrskenets färg avslöjar vilket ämne det är som sänder ut ljuset. Det gulgröna ljuset på bilden är syrets pektrallinje 557,7 nm. Alstrat genom deexcitation av syreatomer på ca. 100 km höjd.

Publicerat i Fysik 1, Fysik 2, Uncategorized | Märkt , | Lämna en kommentar

Vintersolståndet

Idag infaller vintersolståndet vilket innebär att solen står som lägst på himlen och dagen därför är som kortast. Från Lunds horisont stiger solen upp kl. 8.35 Och går ner kl. . 15.31 Detta beror på att det norra halvklotet lutar bort från solen.
Det rapporterades även att en 3D-skrivare på ISS lyckades tillverka en skiftnyckel med instruktioner den fått skickade till sig från jorden.
Detta möjliggör mycket kortare tid mellan efterfrågan på ett verktyg och tillgång till detsamma. Tidigare var man tvungen att skicka upp redskapet med raket. En procedur som kan ta flera månader i anspråk. http://mobil.svd.se/nyheter/3d-skrivare-gor-succe-i-rymden_svd-4208397

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Derivata

BB 16000 lok. Drar passagerartåg

BB 16000 lok. Drar passagerartåg

I SNCF tidtabellen för året kan man utläsa att tågresan mellan Paris och Nice tar 6h 20′. Då man vet att avståndet mellan dessa båda orter är 105 mil kan man beräkna medelhastigheten för denna resa. Det gör man genom att dividera sträckan med tiden. 1050/6,3= 167 km/h.
Den beräknade medelhastigheten håller tåget dock inte hela resan. Tåget gör uppehåll på ett antal stationer t.ex Aix -en-Provence kl. 17.45, Cannes kl.22.54 och Antibes kl. 23.00.
Då kan man ställa frågan vilken hastighet tåget har vid en viss tidpunkt?
Denna så kalllade momentanhastighet fås genom att man beräknar derivatan i vid denna tidpunkt.
geometriskt innebär derivatan tangentens lutning i en viss punkt. För att beräkna denna använder maan sig av den vanliga metoden för att beräkna en linjes lutning. Nämligen den så kallade ändringskvoten. k=Δy/Δx.
För en linje som hela tiden har samma lutning sammanfaller medelhastigheten och momentanhastigheten är denna lutning även derivata.
För övriga typer av funktioner varierar lutningen oavbrutet. Då uppstår behovet att beräkna lutningen i en viss punkt.
Rent tekniskt löses detta med hjälp av gränsvärdesbegreppet. Man tänker sig att den ena punkten får närma sig den andra varvid man beräknar lutningen mellan två punkter på oändligt litet avstånd från varandra sk infinitesimalt avstånd.

Detta kan beräknas med gränsvärdet
f'(x) = (f(x+h) – f(x))/h där h går mot 0.

Med hjälp av denna kan deriveringsregler härledas för olika funktioner:

Följande tabell är hämtad från den italienska matematiksiten Math.it
FORMULARIO: tavola delle derivate fondamentali

formula.         formula
funzione costante:

y = k    

Potensfunktionen:

       

     

formula     formula

formula   v

formula
formula          formula
formula

logaritmiska funktioner

formula             formula

Trigonometriska funktioner

      

   y’ = -sin x

    

Inversa trigonometriska funktioner

    

       

               
REGOLE DI DERIVAZIONE

Derivatan av en produkt, en kvot och en sammansatt funktion:

derivata di un prodotto: formula

derivata di un rapporto: formula

derivata di una funzione composta (funzione di funzione): 

Publicerat i matematik 3c | Märkt , | Lämna en kommentar

Julkurva

5 + (- sqrt(1- x^2- (y- abs(x))^2))cos(30((1-x^2-(y-abs(x))^2))), x is from -1 to 1, y is from -1 to 1.5, z is from 1 to 5

Kopiera denna address (Ctrl C) och klistra in (Ctrl V) denna i Google sökfönstret och skåda något märkvärdigt!

Publicerat i matematik 4, matematik 5, Uncategorized | Lämna en kommentar