Geometriskt bevis av första kvadreringsregeln

Den första kvadreringsregeln (x+y)^2 = x^2 + y^2 + 2xy kan på ett överskådligt sätt med hjälp av geometriska figurer. 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Jonisering av luften 

luften blir elektriskt ledande vid 10 000 V/cm
 Luftens jonisation

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Linjär regression och korrelationskoefficient med TI-84

Med hjälp av minsta kvadratmetoden beräknar  TI-84 korrelationskoefficienten. 

Publicerat i matematik 2c, Uncategorized | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Beräkning av arean mellan kurvor med TI-82/83/84

I detta klipp visas hur man kan utnyttja Texas TI- 84 räknaren för att beräkna och illustrera det aktuella området.

Publicerat i matematik 3c, Uncategorized | Märkt , | Lämna en kommentar

Statistik med TI-84 del 3: normalfördelning

Se här hur du kan rita Gauss klockkurva med TI-84/83/82 miniräknaren:

 

Enligt centrala medelvärdessatsen fördelar sig alla oberoende, slumpmässiga på detta sätt om populationen överstiger 30. ex. IQ-kvot, kroppslängd, antal sms per dag och person.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Statistik med TI-84 del 2: Binomialfördelning

Lösning av uppgift 1360 i Matematik 5 av Jonas Sjunnesson et al.

”Persikoträd anses ha 90% chans att överleva vintern i Skåne. Fru Jakobsson planterar fem sådana träd. Hur stor är sannolikheten att

a) tre träd överlever?
b) minst fyra träd överlever? ”

Publicerat i matematik 5 | Märkt , | Lämna en kommentar

Statistik med TI-82,83, 84 del 1

instruktionsfilm om hur man använder Texas Instruments miniräknarna. 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Hårresande experiment

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Hubble ultra deep Fields

Rödförskjutning

Rödförskjutning

Hubbletelskopets kamera fokuserade samma lilla mörka fläck på himlen i 11 dygn . då framträdde nedanstående bild där de lysande objekten är andra galaxer än Vintergatan. var och en innehållande miljarder stjärnor. Ju rödare objekten är desto mer avlägsna är de. Detta kallas rödförskjutning och förklaras av att universum expanderar och att  expansionshastigheten ökar med avståndet. Detta samband kallas Hubbles lag.

De mest avlägsna objekten på bilden befinner sig på avstånd uppgående till ca. 10 miljarder ljusår.

 

 

hud2014_1280

http://sv.m.wikipedia.org/wiki/Hubble_Ultra_Deep_Field#/media/Fil:Hubble_ultra_deep_field.jpg

Publicerat i Fysik 2, Uncategorized | Märkt , | Lämna en kommentar

Likheten mellan det verkligt lilla och det verkligt stora

I universum finns en märklig likhet mellan uppbyggnaden av de allra största strukturerna och de minsta. Här visas en bild på neuroner i hjärnan och galaxer i universum.

I universum finns en märklig likhet mellan uppbyggnaden av de allra största strukturerna och de minsta. Här visas en bild på neuroner i hjärnan och galaxer i universum.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar