Utmaningne om luftherraväldet

Intressant film om den vapentekniska utvecklingen i de framväxande supermakterna Ryssland och Kina.

About these ads
Publicerat i Technology, Uncategorized | Märkt , | Lämna en kommentar

Bifrost

bild (14)

 

Dubbelregnbåge över Dalbyvägen.

det är solljusets reflektion i vattendroppar i atmosfären som ger upphov till regnbågen. Ljus av olika färg(våglängder) reflekteras nämligen i olika vinklar av vattendropparna. Dessa fungerar därvid som reflektionsgitter. Denna uppdelning efter våglängd benämns dispersion.
Eftersom solljuset är vitt ljus med maximum i det gula våglängdsområdet är det sammansatt av hela det optiska spektrat rött, orange, gult, grönt, blått, indigo och violett. Regnbågens färger uppträder alltid i denna ordning.
Den andra regnbågen uppstår genom andra ordningens spektrum.

Publicerat i Fysik 2, Uncategorized | Märkt , | Lämna en kommentar

Aritmetisk talföljd

aritmetiska talföljder har egenskapen att differensen d av två på varandra följande element är konstant. Om en person bestämmer sig för att öva inför ett motionslopp genom att springa 1km och sedan öka distansen med 2 km varje gång han springer bildar sträckorna den aritmetiska serien: 1, 3, 5, 7, 9, …..km

Om det första elementet är a1 och differensen betecknas d, blir det andra elementet a1+ d, det tredje a1 +2d, det fjärde a1+ 3d o.s.v..
det N:e elementet blir a1+ (n-1)d.
ett element i en aritmetisk talgöljd är alltid aritmetiskt medelvärde till de båda omgivande elementen. Denna egenskap har gett talföljden dess namn.

Exempel: I en aritmetisk talföljd är det 20:e elementet 59 och det första 2.
A. bestäm differensen.
B. bestäm a25.
C. vilket element har värdet 137?

Lösningar:
A. 59 = 2+19d 57d =19. d=3.

B. a25 = 2+ 24*3 = 74

C. 2+( n-1)*3 = 137. (n-1)*3 = 135. n-1= 45. n = 46

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Talföljder och serier

Talföljder kan beskriva antalet rutor med olika kulör i figur 1 och .

Talföljder kan beskriva antalet rutor med olika kulör i figur 1 och 4 .

IQ-test förekommer ofta uppgifter där man presenterar en följd av tal som uppvisar någon form av regelbundenhet. Man förväntar sig sedan att den som testas ska inse denna regelbundenhet och uppge närmast följande tal.

  Exempel: Studera nedanstående följder av tal: A: 1, 3, 5, 7, 9 …. B: 1,2,4,8,16 …. C: 1, 4, 9, 16, 25, …. D: 2, 3, 5, 7, 11, 13, … Det första talet i en talföljd betecknas ofta a1. För talföljderna ovan kan man då skriva formlerna A    an = 2n-1 B an = 2(n-1) C an = n2 Serie D är primtalen nedtecknade i storleksordning. För dem finns ingen känd formel för det n:e primtalet. Den strikta matematiska definitionen av en talföljd är att det är en oändlig eller ändlig följd av tal sådan att mot varje positivt heltal n svarar ett bestämt tal an. Talen an kallas talföljdens element.


Uppgift: Skriv upp de sex första elementen i en talföljd given av

  1. an = 3n – 2
  2. an = 1/n
  3. an = 2(n-1)

Lösningar:

  1. -2, 1, 4, 7, ….
  2. 1, 1/2, 1/3, 1/4,…..
  3. 1, 2, 4, 8, … Läs mer
Publicerat i matematik 5 | Märkt , , | Lämna en kommentar

Rabatträkning

Om man köper en vara och betalar denna kontant får man ofta ett avdrag på det ordinarie priset. Detta avdrag benämns rabatt. Rabatten anges oftast i procent av bruttopriset dvs priset utan rabatt.
Priset man betalar sedan rabatten dragits av kallas nettopriset.
Nettopriset=bruttopriset- rabatten

Ex.
På vilket belopp lydde en räkning, som sedan 3% rabatt fråndragits, betalades med 36,86 kr?

Antag beloppet var X-kr ,
Ekvationen blir då x – 0,03x = 36,86kr.
0,97x= 36,86kr
x = 36,86kr/0,97
x = 38kr

20140801-182159-66119800.jpg

Publicerat i matematik 1c, Uncategorized | Märkt , , | Lämna en kommentar

Ägg-experiment och fasta kroppars dynamik

Ett enkelt test för att avgöra om ett ägg är hårdkokt eller rått.

Publicerat i Fysik 2 | Märkt | Lämna en kommentar

Makrillmoln (cirrocumulus)

20140712-145937-53977609.jpg

Bild | Posted on by | Märkt , | Lämna en kommentar

Åska (thunder)

Åskmoln över Skeingevägen i Osby.,

20140702-170428-61468762.jpgåska

Publicerat i Fysik 1, Meteorologi | Märkt , , | Lämna en kommentar

Ljuga med statistik

II detta filmklipp visas hur man kan luras med statistik.

Länk | Posted on by | Märkt , | Lämna en kommentar

Sommarsolståndet

20140623-210509-75909197.jpg
Midsommardagen var årets längsta dag. Den norra halvklotet pekar nu som mest mot solen. Fotot ovan är taget kl. 23.00 på midsommardagens kväll. Junis vita nätter.

Publicerat i Fysik 1 | Märkt , | Lämna en kommentar