Statistik med TI-82,83, 84 del 1

instruktionsfilm om hur man använder Texas Instruments miniräknarna. 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Hårresande experiment

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Hubble ultra deep Fields

Rödförskjutning

Rödförskjutning

Hubbletelskopets kamera fokuserade samma lilla mörka fläck på himlen i 11 dygn . då framträdde nedanstående bild där de lysande objekten är andra galaxer än Vintergatan. var och en innehållande miljarder stjärnor. Ju rödare objekten är desto mer avlägsna är de. Detta kallas rödförskjutning och förklaras av att universum expanderar och att  expansionshastigheten ökar med avståndet. Detta samband kallas Hubbles lag.

De mest avlägsna objekten på bilden befinner sig på avstånd uppgående till ca. 10 miljarder ljusår.

 

 

hud2014_1280

http://sv.m.wikipedia.org/wiki/Hubble_Ultra_Deep_Field#/media/Fil:Hubble_ultra_deep_field.jpg

Publicerat i Fysik 2, Uncategorized | Märkt , | Lämna en kommentar

Likheten mellan det verkligt lilla och det verkligt stora

I universum finns en märklig likhet mellan uppbyggnaden av de allra största strukturerna och de minsta. Här visas en bild på neuroner i hjärnan och galaxer i universum.

I universum finns en märklig likhet mellan uppbyggnaden av de allra största strukturerna och de minsta. Här visas en bild på neuroner i hjärnan och galaxer i universum.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Solförmörkelse över Malmö på vårdagjämningenSolförmörkelser innebär att månen skuggar solen för jorden.

Publicerat i Astronomy, Fysik 1, Uncategorized | Lämna en kommentar

Ohms lag och kretsteori

I filmen ovan beskrivs serie- och parallellkoppling i kretsar.
Mer om ellära kan du läsa här.

Publicerat i Fysik 1 | Märkt , , | Lämna en kommentar

Ljus fotograferat.

Ljus fotograferat med ps-kamera. 100 miljarder bilder.

Ljus fotograferat med ps-kamera. 100 miljarder bilder.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Orimlig fysik

Physics you wish were true😉

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Atomfysik

Väteatomen utgör 75% av all materia i universum trots att den är den lättaste ämnet. Väte är även viktigt eftersom det är beståndsdel i vatten.
En partikel har även vågegenskaper givna av λ=h/(mv).

Ska e existera i en stabil omloppsbana måste varje tillåten banas omkrets vara lika med ett helt antal , n, våglängder.

Detta ger 2π r = nh/(mv)

Sätter man resultantkraften lika med centripetalkraften fås
Fr = Fc.

Ke2/r2 = mv2/r 

Kombineras dessa båda formler fås

r= n2h/(4πkme2)
n=1 ger r = 0,529 Å vilket är den första Bohrradien.

r(n)=0,529r2
Där n kallas huvudkvanttalet.

Publicerat i Fysik 2, Uncategorized | Märkt | Lämna en kommentar

Konsten att flyga

Pteranodon flygande dinosaurier som dog ut för ca 64 miljoner år sedan till följd av det stora meteoritnedsalget på Yucatan-halvön i Mexico.

Pteranodon flygande dinosaurier som dog ut för ca 64 miljoner år sedan till följd av det stora meteoritnedslaget på Yucatan-halvön i Mexico.

Insekter bemästrade flygkonsten redan för 260 miljoner år sedan. Det var trollsländor tror man. Den har fyra vingar som kan styras oberoende av varandra. Det som gör att de kan flyga är vingformen. Vingarna är välvda på ovansidan och släta på undersidan. Detta gör att luften måste röra sig snabbare på ovansidan än undersidan. Enligt Bernouillis princip medför detta att trycket blir lägre ovanför än under vingen varför denna påverkas av en uppåtriktad kraft. Genom att vingarna kan vinklas och de går att flaxa med kan insekten dessutom drivas framåt.
Ca 100 miljoner år senare erövrade kräldjuren luftrummet. Det fanns jättelika Flygödlor med vingspann på 7 m. Dessa dog alla ut vid kometnedslaget för 64 miljoner år sedan.
Endast de fågelliknade dinosaurierna överlevde och lever kvar in i nutiden.
Även däggdjuren utvecklade flygförmågan och det finns idag 110 arter av fladdermus.

Publicerat i Fysik 1, Gymnasiefysik(high school physics), Uncategorized | Lämna en kommentar