Python programmering

Programmeringsuppgifter i Python:

1. Skriv ett program som beräknar k-värdet för en rät linje.
2. Skriv ett program som listar de 100 första primtalen.
3. Skriv ett program som simulerar ett parti yatzy.

Annonser