Kategorier
Uncategorized

Vridmoment

För att det skall råda jämvikt räcker det inte med att den resulterande kraften som verkar på föremålet är noll. Om krafterna verkar i olika ändarna på ett föremål så kan detta börja rotera. Detta beror på att det sammanlagda vridmomentet inte är noll. Föremålet roterar då. Jämvikt fordar alltså att även det resulterande vridmomentet är noll.
VRidmomentet definieras som M = F ×l där F är kraften och l är det vinkelräta avståndet mellan kraften och vridningspunkten.
Hävstångslagen anger alltså villkoret för jämvikt. Vridmomentet medurs är lika med vridmomentet moturs.

torque

Kategorier
Fysik 2

Atomen

https://i2.wp.com/apod.nasa.gov/apod/image/9707/vega_dm.jpg

CA 500 000 år efter Big Bang materialiserades den elektromagnetiska strålningen som dominerat universum sedan stora smällen till atomer. Det handlade om de lättaste ämnena väte och litium. De tyngre ämnena har sedan bildats genom fusionsreaktioner i det inre av stjärnorna genom fusionsreaktioner. Dessas uppbyggnad beskrivs av Bohr-Rutherfords atommodell. Huvuddragen i denna är att atomen består av en positivt laddad kärna dit nästan all massa är samlad samt elektronmoln runt denna. Endast vissa banor sk skal eller orbitaler är tillåtna. För att etikettera alla tillåtna energinivåer i atomer behövs fyra kvanttal: (n, l ml, ms). Dessa behövs för att man skall kunna skilja de olika lösningarna till Schrödingerekvationen för atomens elektroner åt.

Uppbyggnaden av det periodiska systemet med grupper och perioder för sin förklaring av Paulis uteslutningsprincip enligt vilken det inte får finnas två elektroner i samma atom som har samma värde på samtliga kvanttal. Detta begränsar antalet elektroner i skalet med huvudkvanttalet n till 2n2.

Energins kvantisering och materiens vågegenskaper medför att det behövs en ny formulering av mekaniken den sk kvantmekniken.

Ljus uppstår då elektronerna omlagras mellan dessa banor genom excitation och absorption.  Varje grundämne har sitt eget unika spektrum.

Alla materia är uppbyggd av atomer. Såväl levande som döda ting.


Även t.ex. dinosaurier bestod av atomer. Väsentligen C, N, H och O.

<br /><br /> Klimaveränderungen nach Vulkanausbrüchen könnten Dinosaurier geschwächt haben. Der Einschlag des Asteroiden habe ihnen „dann den Rest gegeben“, sagen Forscher<br /><br />

Väteatomen utgör 75% av all materia i universum trots att den är den lättaste ämnet. Väte är även viktigt eftersom det är beståndsdel i vatten.
En partikel har även vågegenskaper givna av λ=h/(mv).

Ska e existera en stabil bana existera måste varje tillåten bana måste varje tillåter banas omkrets vara lika med ett helt antal , n, våglängder.

Detta ger 2π r = nh/(mv)

Sätter man resultat kraften lika med centripetalkraften fås
Fr = Fc.

Ke2/r2 = mv2\r
Kombineras dessa båda formler fås

r= nh2/(4πkme2)
n=1 ger r = 0,529 Å vilket är den första Bohrradien.

r(n)=0,529r2
Där n kallas huvudkvanttalet.