Kategorier
matematik 1c matematik 2c matematik 3c matematik 4 matematik 5 teacher's stuff

Mind map över matematiken

En översikt över matematikens olika grenar.

Kategorier
matematik 1c matematik 2c matematik 3c matematik 4 Uncategorized

Daniel Barker föreläser om programmering i gymnasieskolan

för Natur och Kulturs räkning på Pauliskolan.

Barker föreläser på Pauliskolan 11/12 2018.

Läs mer på nok.se

Kategorier
Geogebra matematik 1c matematik 2c matematik 3c matematik 4 matematik 5

Geogebra- Manual

Geogebra är ett kraftfullt, gratis matematikprogram som i allt högre utsträckning ersätter miniräknaren i gymnasieskolan.
Kan laddas ner eller köras online på http://geogebra.org.

Det kan användas som symbolhanterande verktyg tillåtet som digitalt hjälpmedel på nationella prov.
Jag ger några exempel på dess symbolhanterande förmågor.

1. Lösa ut variabler ur formler: Kommandot heter Lös och syntaxen är
Lös(ekvation, variabel)
Exempel: Lös ut r ur F = mv^2/r: Lös(F=mv^2/r,r) .

2. Förenkling och faktorisering av uttryck: Kommandot heter
Expandera och syntaxen är Expandera(uttryck). respektive Faktorer(uttryck) som returnerar de i uttrycket ingående faktorerna samt deras multiplicitet.

Exempel: Expandera(x(x+2))

3. Geogebra kan även faktorisera uttryck. Kommandot heter Faktorisera(uttryck)
Exempel: Faktorisera(x^2-5x+6).

4. Lösa ekvationen med komplexa rötter.
Kommandot heter Löskomplext(ekvation, variabel)
Exempel: Löskomplext(x^2+1=0,x).

5. Lösa ekvationssystem.Kommando och syntax: Lös(ekv.1, ekv.2, ekv.3,….), (x,y,z,….)

Exempel: Lös(x+2=7, 3x-y=0,(x,y))

6. Derivera: Syntax derivera(funktion).
Exempel: Derivera(sin(x)+4x^4)

Kategorier
matematik 2c Uncategorized

Matematik 2c på 15 minuter

snabb (15 min) sammanfattning av matematik 2c: 

Kategorier
matematik 1c matematik 2c Uncategorized

Betingad sannolikhet vid flerstegsförsök

Hur man beräknar sannolikheten vid flerstegsförsök visas i detta klipp.

Kategorier
matematik 1c matematik 2c Uncategorized

Rotlagar och kvadreringsregeln

Ett exempel på tillämpning av rotlagarna hämtat från matematik 2c.

 

Kategorier
matematik 2c Uncategorized

Linjär regression och korrelationskoefficient med TI-84

Med hjälp av minsta kvadratmetoden beräknar  TI-84 korrelationskoefficienten. 

Kategorier
Gymnasiefysik(high school physics) matematik 1c matematik 2c matematik 3c matematik 4 matematik 5 Uncategorized

Dansk studentexamensskrivning i Matematik B

För att komma in på DTU (DanskTekniskUniversitet) och få studenteksamen måste man klara denna examensskrivning. Eleven i videon klarar ‘det hele’!

Kategorier
matematik 2c

Ljuga med statistik

Ljuga med statistik

 

 

II detta filmklipp visas hur man kan luras med statistik.

Kategorier
matematik 2c Uncategorized

Fakulteter vs. Potenser (factorials)

Uppgift: avgör om 1995 1995
> 1996!

lösning:

1996! = 1∙ 2 ∙…..1994 ∙ 1995 ∙1996

Här är det lämpligt att utnyttja konjugatregeln
1994 ∙ 1996 = (1995-1)(1995+1) = 19952 -1 < 19952.

detta medför att 19951995 > 1996!
QED.