Kategorier
Uncategorized

Gamla staden i Frankfurt am Main återuppbyggd

Altstadt mellan römerberg och domkyrkan i Frankfurt har återuppbyggts under 17 års tid. Nu är det färdigt. https://www.zdf.de/nachrichten/heute-journal/neue-frankfurter-altstadt-100.html

Kategorier
Uncategorized

Förbränningsmotorer

Denna typ av motorer bygger på en inre förbränning där värmeenergi omvandlas till mekaniskt arbete. Exempel på en sådan motorer är den vanliga bensinmotorn och diesel motorn. Det är en värmemaskin vars verkningsgrad ytterst beror på skillnaden i temperatur mellan motorns inre och omgivningen. Vid förbränningen omvandlas den kemiska energin som finns bunden i bränslet till värmeenergi. Denna omvandlas i sin tur till arbete genom att de expanderande förbränningsgaserna påverkar någon rörlig detalj i motorn. Till exempel kolven i en vanlig bensinmotor.

Ett kolvslag används för vart och ett av förbränningsprocessens delförlopp- insugningstakten, kompressionstakten, expansionstakten och utblåsningstakten är motorn en fyrtaktsmotor.

Används bara en del varje kolvslag för de olika förloppen talar man om en tvåtaktsmotor.

Ett kolvslag benämns en takt. Ju fler cylindrar motorn har desto bättre är den balanserad.

Dieselmotorn skiljer sig från bensinmotorn genom att den saknar tändstift. Bränslet fås att explodera genom att utsättas för mycket högt tryck istället. Hög kompression.

Kategorier
Uncategorized

Cornell metoden för att anteckna.

Cornellmetoden – mall

Kategorier
Uncategorized

Motorvägsbro kollapsar i Genua

CCC3670B-467E-4243-9312-5CA36026C58A.jpegMorandibron i Genua kollapsade i fredags. Över trettio människor omkom. Bron var av armerad spännbetong typ och var från 60-talet.

Kategorier
Fysik 1 teacher's stuff

Motorvägsbro kollapsar i Genua

Morandibron som löper över en dalgång i den liguriska staden Genua kollapsade i fredags. Det är en stor tragedi med över trettio dödsoffer som befann sig på den starkt trafikerade bron som ingår i A 10 motorvägen vilken är den viktigaste länken mellan Frankrike och Italien. Bron ar av snedkabeltyp och olyckan visar på vikten av att behärska hållfasthetsräkning samt att underhålla broar kontinuerligt. Bron byggdes på 60-talet.

Kategorier
Uncategorized

Årstidsskillnader i tempererade zonen

  1. IMG_4085Pauliskolans vackra C-hus från 1896  i -10 C respektive +30 C. Köldrekordet på jorden  är -93,4 C uppmätt på Antarktis 2013.

CA0CB87A-0913-40EB-839E-3EF7A8071369

Kategorier
Uncategorized

Opinionsundersökningar och statistik

BDen 9:e september är det riksdagsval i Sverige. Det är möjligt att följa opinionen dag för dag på Dagens Samhälles site. Deras program väger samman de olika opinionsinstitutens mätningar till ett medelvärde. Sammanvägd opinion dagsnotering