Kategorier
matematik 2c

Ljuga med statistik

Ljuga med statistik

 

 

II detta filmklipp visas hur man kan luras med statistik.

Kategorier
Fysik 1

Sommarsolståndet

20140623-210509-75909197.jpg
Midsommardagen var årets längsta dag. Den norra halvklotet pekar nu som mest mot solen. Fotot ovan är taget kl. 23.00 på midsommardagens kväll. Junis vita nätter.

Kategorier
Fysik 2 Uncategorized

Växelströmskretsar RLC

En induktionsmotor visas i detta filmklipp:

http://youtu.be/1Cfv5y8wi18

En radiomottagare är i princip en krets bestående av en kondensatorer och en spole. Strömmen oscillerar här mellan spolen och kondensatorn. Detta möjliggörs av att spolen är strömtrög dvs det utvecklas en spänning som motverkar orsaken till sin uppkomst över spolen innan strömmen genomlöper den. Denna spänning sänder tillbaka strömmen från den urladdade kondensatorn åter till spolen.

Därvid laddas den upp igen och processen återupprepas. Under dessa svängningar utsänds elektromagnetiska vågor s.k. radiovågor. Detta är principen för radiosändningar. Vågorna kan sedan frekvens- eller amplitudmoduleras.

Dessa vågor kan sedan mottagas med antenner som i princip fungerar likadant som sändarna. De elektromagnetiska vågorna sätter laddningarna i antennen i rörelse och därmed kan man infånga den modulerade signalen och uttolka dess budskap.

Då man analyserar växelströmskretsar använder man ofta visardiagram. Det betyder att man ritar upp vektorer som representerar spänningen över resistor, spole och kondensator. Då spolen är strömtrög ligger spänningen 90 grader före strömmen här. För kondensatorn är förhållandet det omvända och strömmen föregår här spänningen också led 90 grader. Genom vektoraddition kombinerat med trigonometri kan den s.k. fasförskjutningen bestämmas. Den anger hur långt före eller efter spänningen ligger i förhållande till strömmen för kretsen som helhet.

 

Kategorier
Fysik 2

Partikelaccelerator

Paradoxalt nog behövs det större och större energier ju mindre partiklar man önskar studera.
de mest avancerade maskiner som människan har konstruerat är de stora partikelacceleratorerna såsom LHC i CERN vid Geneve.
accelerator