Kategorier
Uncategorized

Statistik med TI-84 del 3: normalfördelning

Se här hur du kan rita Gauss klockkurva med TI-84/83/82 miniräknaren:

 

Enligt centrala medelvärdessatsen fördelar sig alla oberoende, slumpmässiga variabler på detta sätt om populationen överstiger 30. ex. IQ-kvot, kroppslängd, antal sms per dag och person.

Kategorier
matematik 5

Statistik med TI-84 del 2: Binomialfördelning

Lösning av uppgift 1360 i Matematik 5 av Jonas Sjunnesson et al.

”Persikoträd anses ha 90% chans att överleva vintern i Skåne. Fru Jakobsson planterar fem sådana träd. Hur stor är sannolikheten att

a) tre träd överlever?
b) minst fyra träd överlever? ”

Kategorier
Uncategorized

Statistik med TI-82,83, 84 del 1

instruktionsfilm om hur man använder Texas Instruments miniräknarna. 

Kategorier
Uncategorized

Hårresande experiment

Kategorier
Fysik 2 Uncategorized

Hubble ultra deep Fields

Rödförskjutning
Rödförskjutning

Hubbletelskopets kamera fokuserade samma lilla mörka fläck på himlen i 11 dygn . då framträdde nedanstående bild där de lysande objekten är andra galaxer än Vintergatan. var och en innehållande miljarder stjärnor. Ju rödare objekten är desto mer avlägsna är de. Detta kallas rödförskjutning och förklaras av att universum expanderar och att  expansionshastigheten ökar med avståndet. Detta samband kallas Hubbles lag.

De mest avlägsna objekten på bilden befinner sig på avstånd uppgående till ca. 10 miljarder ljusår.

 

 

hud2014_1280

http://sv.m.wikipedia.org/wiki/Hubble_Ultra_Deep_Field#/media/Fil:Hubble_ultra_deep_field.jpg

Kategorier
Uncategorized

Likheten mellan det verkligt lilla och det verkligt stora

I universum finns en märklig likhet mellan uppbyggnaden av de allra största strukturerna och de minsta. Här visas en bild på neuroner i hjärnan och galaxer i universum.
I universum finns en märklig likhet mellan uppbyggnaden av de allra största strukturerna och de minsta. Här visas en bild på neuroner i hjärnan och galaxer i universum.