Kategorier
Uncategorized

Python-programmering del 7

 

Kod som beräknar den tid det tar att fördubbla ett kapital, (1 miljon i vårt exempel)  som växer med 5% ränta per år.

LottoVinst1

Programkod som beräknar hur kapitalet, i detta fall 1 miljon, utvecklas med 5 % ränta om man samtidigt plockar ut 10000 kr om året.

LottoVinst2

Program som beräknar när maximalt saldo på kontot om man tar ut successivt allt högre belopp per år:  10000 kr, 20 000 kr, 30 000 kr år tre osv. Räntesatsen är 5%.

LottoVinst3

Kategorier
Uncategorized

Optimeringsproblem i matematik 3c

Uppgift från M-seriens matematik 3c bok av Sjunnesson m. fl.

Kategorier
Uncategorized

Komposantuppdelning på lutande plan