Kategorier
matematik 1c Uncategorized

Calculator programming TI-84

Kategorier
matematik 1c matematik 2c matematik 3c matematik 4 matematik 5 teacher's stuff

Mind map över matematiken

En översikt över matematikens olika grenar.

Kategorier
matematik 1c matematik 2c matematik 3c matematik 4 Uncategorized

Daniel Barker föreläser om programmering i gymnasieskolan

för Natur och Kulturs räkning på Pauliskolan.

Barker föreläser på Pauliskolan 11/12 2018.

Läs mer på nok.se

Kategorier
Geogebra matematik 1c matematik 2c matematik 3c matematik 4 matematik 5

Geogebra- Manual

Geogebra är ett kraftfullt, gratis matematikprogram som i allt högre utsträckning ersätter miniräknaren i gymnasieskolan.
Kan laddas ner eller köras online på http://geogebra.org.

Det kan användas som symbolhanterande verktyg tillåtet som digitalt hjälpmedel på nationella prov.
Jag ger några exempel på dess symbolhanterande förmågor.

1. Lösa ut variabler ur formler: Kommandot heter Lös och syntaxen är
Lös(ekvation, variabel)
Exempel: Lös ut r ur F = mv^2/r: Lös(F=mv^2/r,r) .

2. Förenkling och faktorisering av uttryck: Kommandot heter
Expandera och syntaxen är Expandera(uttryck). respektive Faktorer(uttryck) som returnerar de i uttrycket ingående faktorerna samt deras multiplicitet.

Exempel: Expandera(x(x+2))

3. Geogebra kan även faktorisera uttryck. Kommandot heter Faktorisera(uttryck)
Exempel: Faktorisera(x^2-5x+6).

4. Lösa ekvationen med komplexa rötter.
Kommandot heter Löskomplext(ekvation, variabel)
Exempel: Löskomplext(x^2+1=0,x).

5. Lösa ekvationssystem.Kommando och syntax: Lös(ekv.1, ekv.2, ekv.3,….), (x,y,z,….)

Exempel: Lös(x+2=7, 3x-y=0,(x,y))

6. Derivera: Syntax derivera(funktion).
Exempel: Derivera(sin(x)+4x^4)

Kategorier
matematik 1c

Att rita en regelbunden oktagon med Geogebra.

Kategorier
matematik 1c Pythonprogrammering Uncategorized

Numerisk beräkning av Pi

Talet pi kan beräknas med godtycklig noggrannhet med hjälp av olika oändliga serier där man får ökad noggrannhet ju fler termer man tar med i serien. Här ges några smakprov på Pythonkod för att beräkna pi.

Exempel på detta är Gottfried Wilhelm Leibniz serieutveckling motsvarande Taylorserien av arctan(pi/4):

pi=4 – 4/3 + 4/5 – 4/7 + 4/9 -…….

Koden för denna serieutveckling blir:

pi=0

f=1

for i in range(1,100000):

      pi=pi+f/(2*i-1)

print(4*pi)

John Wallis serieutveckling är en oändlig produkt:

pi=1

for i in range(2, 100000, 2):

pi= pi *i*i/((i-1)*(i+1))

print(2*pi)

 

Eulers oändliga serietuveckling av 1/i^2:

from math import sqrt

pi=0

for i in range(1,100000, 2):

       pi= pi+1/(i*i)

print(sqrt(6*pi))

Francois Viétes produkt av nästlade rötter av roten ur 2.

pi=1

num=sqrt(2)

for i in range(100000):

       pi = pi*num/2

      num = sqrt(2+num)

print(2/pi)

 

 

 

 

 

 

 

Kategorier
Fysik 1 matematik 1c

Förklaring till dimensionsbegreppet

Kategorier
matematik 1c Uncategorized

Klein dagarna

Jag ser med stora förhoppningar fram mot Klein-dagarna på Mittag-Leffler institutet i Djursholm i dagarna tre.

IMG_0998Kungliga svenska vetenskapsakademiens matematik forskningsinstitut.

Lektionsmodellen är

Engage

Explain

Explore
Elaborate

Evaluate

 

 

Kategorier
matematik 1c Uncategorized

Power point presentationer i matematik

Nya power point presentationer i matematik finns under rubriken ‘flipped classrooms’ i menyn ovan.

Kategorier
Algebra matematik 1c Uncategorized

Gauss påskformel

Glad påsk alla trogna läsare! 
Påskdagen infaller, enligt ett beslut på kyrkomötet i Nicea år  325 AD den första söndagen efter första fullmåne efter 

Vårdagjämningen. 

Carl friedrich Gauss utvecklade en formel för att beräkna när denna dag infaller ett godtyckligt år. 

Gauss påskformel

1. Dela årtalet med 19, 4, och 7 och kalla resterna a, b, c. 

2. (19a+24)/30. Kalla resten d. 

3. Utför divisionen (2b+4c+6d+5)/7 och beteckna resten med e. 

4. Då infaller påskdagen den (22+d+e) mars eller om d+e >9 den (d+e-9) april. 

påsk