Kategorier
matematik 4 matematik 5

Integralräkning med variabelsubstitution

Kategorier
matematik 5

Andra ordningens homogen differentialekvation med begynnelsevillkor.

Kategorier
matematik 4

Linjär, homogen differentialekvation av första ordningen

Kategorier
Astronomy Fysik 1

Charon

Plutos måne Charon. Uppkallad efter färjkarlen som transporterade de avlidna över floden Styx till Hades.
Plutos måne Charon. Uppkallad efter färjkarlen som transporterade de avlidna över floden Styx till Hades.
Plutos största måne Charon. Den har 120 mils diameter vilket är hälften av Plutos.

Kategorier
Astronomy Fysik 1

Historiens första plutobesök

Närbild på Pluto. Ingen människa har sett planeten så tydligt förrän i förrgår.
Närbild på Pluto. Ingen människa har sett planeten så tydligt tidigare.

New horizon passerade Pluto och Charon idag 12:50 svensk tid. Det innebär att alla solsystemets planeter nu besökts av rymdsonder från jorden.

Lite Pluto -fakta:

Avstånd från solen vid aphelium (störst avstånd): 49,3 AE

Avstånd från sole vid perihelium (minst avstånd): 29,6 AE.

excentricitet: 0,2502

siderisk omloppstid (i förhållande till fixstjärnorna) 90 487 dygn (274,74 år).

diameter: 237,0 mil +- 19 km

massa: 1,305 x 10^22  kg

tyngdacceleration: 0,58 m/s^2

siderisk rotationstid (dygnets längd): 6,387230 d

yttemperatur: Min: 33K

Medel: 44K

Max: 55K.

Kategorier
matematik 1c matematik 2c Uncategorized

Betingad sannolikhet vid flerstegsförsök

Hur man beräknar sannolikheten vid flerstegsförsök visas i detta klipp.