Kategorier
matematik 5

Planets ekvation(equation of the plan)

Hur man härleder planets ekvation med kännedom om normalvektor och punkt i planet visas i klippet nedan.

Kategorier
matematik 5

Ränta på ränta-beräkningar

Hur man beräknar ränta på ränta om man sätter in 2000 kr varje årsskifte med räntesatsen 9 % visas i klippet nedan:

Kategorier
matematik 3c matematik 4

integralräkning

Arean mellan två kurvor kan beräknas med integraler.

Kategorier
matematik 3c matematik 4

Gränsvärdesberäkningar

Nedan visas olika tekniker för att beräkna gränsvärden.

Kategorier
matematik 1c Uncategorized

Trigonometri i rätvinklig triangel

Räkneexempel på trigonometri i rätvinklig triangel.

Kategorier
matematik 1c matematik 2c Uncategorized

Rotlagar och kvadreringsregeln

Ett exempel på tillämpning av rotlagarna hämtat från matematik 2c.