Kategorier
Uncategorized

Konvergenstest

En oändlig series eventuella konvergens kan undersökas med olika tester:

   • Jämförelsetestet– innebär att man jämför den serie man önskar undersöka med en känd serie dvs en serie som masn vet huruvida den konvergerar eller inte. Exempel på sådana är den geometriska serien som konvergerar och den harmoniska serien som divergerar. Om an konvergerar och un < an så konvergerar även ∑ un.
   • Cauchys rottest – innebär att om n√an < 1 så är ∑ an konvergent till n:e termen.
   • d’Alembert’s test– om an+1 /an < 1 så konvergerar serien, om kvoten större än 1 så divergerar den, medan seriens konvergens är obestämd om kvoten är lika med 1.
   • MacLaurins integraltest– Innebär att man jämför serien med en generaliserad integral. Om f(n)=a så konvergerar serien ∑ a n om ∫ f(x) är ändlig.

    

Kategorier
Astronomy Uncategorized

New exoplanet and star named after novel written by Harry Martinson

A star and an exoplanet was named ’Aniara’ and ’Isagel’ respectuvely after the sPaceship and its pilot in the novel ’Aniara’ written by literature Nobel laureate Harry Martinson (1904-1978). martinson

Kategorier
Uncategorized

SMS Scharnhorst vrak hittat

https://www.svt.se/nyheter/vrak-fran-forsta-varldskriget-hittat-efter-105-a

På 1610 m djup 180 km sydöst om Falklandsöarna under ett slag under första världskriget. Amiral Maximilian von Spee hade seglat med sin eskader från Tsingtao i Kina vid världskrigets utbrott och försökte ta sig hem till Tyskland genom att runda kap Horn. Vid Coronel halvön i Chile sammandrabbade han med en engelsk kryssareskader och sänkte dem.
För att sedan sjölv bli sänkt, och omkomma, av engelska slagkryssare utanför Falklandsöarna.