Kategorier
Fysik 1 Uncategorized

Pluto och andra kosmiska långresor

800px-Pioneer_plaque_(transparent).svg

För nio år sedan, år 2005, sköts rymdsonden New Horizons upp med siktet inställt på dvärgplaneten, eller planetoiden, Pluto.
Denna betraktdes länge som den yttersta planeten i solsystemet men sedan man insett att den är mindre än tex månen införde man som kriterium för att klassificeras som en planet att himlakroppen måste kunna hålla sig med en egen atmosfär dvs ha tillräcklig gravitation för att klara den uppgiften. Detta strök Pluto från listan.
Nästa år i Juli flyger New Horizons förbi Pluto och dess jämnstora måne Charon.

Endast fyra andra sonder byggda av människan har tidigare befunnit sig så långt bort från jorden. Det är Voyager 1 och 2 samt Pioneer 10 och 11.

Kategorier
matematik 2c Uncategorized

Fakulteter vs. Potenser (factorials)

Uppgift: avgör om 1995 1995
> 1996!

lösning:

1996! = 1∙ 2 ∙…..1994 ∙ 1995 ∙1996

Här är det lämpligt att utnyttja konjugatregeln
1994 ∙ 1996 = (1995-1)(1995+1) = 19952 -1 < 19952.

detta medför att 19951995 > 1996!
QED.