Kategorier
matematik 4

Binomisk ekvation med komplexa tal

Hur löser man en ekvation av typen zn = w?

Kategorier
Gymnasiematematik(high school math) matematik 1c

Matematikens Historia