Kategorier
Uncategorized

Ole römer och bestämningen av ljushastigheten. 

På dena adress mellan runde taarn bodde Ole römer som var den förste som bestämde ljushastigheten med rätt storleksordning  till  200 000 km/s genom att mäta omloppstiden för Jupiters måne Io. Detta gjorde han på 1600 talet. Bättre värde erhölls först på 1800-talet vid Foucaults mätningar med roterande speglar. Han mätte upp 300 00o km/s.  

Kategorier
Biology Fysik 1 Uncategorized

Kärnfysik powerpoint presentation C-14 metoden

nuclearphysics kopia 2

Med hjälp av C-14 metoden, som baseras på att isotopen C-14 är radioaktiv och sönderfaller med halveringstiden T1/2= 5763 år så minskar andelen C-14 i förhållande till C-12 så fort djuret har dött så att man kan åldersbestämma t.ex. mammutungen nedan.

mammut_992syb58eba

 

Kategorier
matematik 5 Uncategorized

Kleinflaska och möbiusbandet 

 Kleinflaskan har varken insida eller utsida.Denna egenskap delar den med Möbiusbandet.

Symbolen för oändligheten, den liggande åttan, är en avbildning av möbiusbandet. infinity_1x

 

 

Kategorier
Uncategorized

Olösta problem i matematiken

Enligt D. Hilbert. Han listade upp de viktigaste olösta problemen år 1900.

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hilbert%27s_problems

Kategorier
matematik 1c Uncategorized

Klein dagarna

Jag ser med stora förhoppningar fram mot Klein-dagarna på Mittag-Leffler institutet i Djursholm i dagarna tre.

IMG_0998Kungliga svenska vetenskapsakademiens matematik forskningsinstitut.

Lektionsmodellen är

Engage

Explain

Explore
Elaborate

Evaluate

 

 

Kategorier
Uncategorized

Världens längsta järnvägstunnel invigd.

Världens längsta järnvägstunnel 57 km har invigts fredagen den 2: juni. Den sträcker sig under St.Gotthard massivet på gränsen mellan Schweiz och Italien.

 

Kategorier
Uncategorized

Glad sommar önskas er alla!

Lite tips på utflyktsmål.

 

Kategorier
Uncategorized

New jellyfish species discovered in the mariana depth

Den amerikanska myndigheten for undersokning av varldshaven NOAA.