Kategoriarkiv: matematik 5

svensk gymnasiekurs

Kleinflaska och möbiusbandet 

 Kleinflaskan har varken insida eller utsida.Denna egenskap delar den med Möbiusbandet. Symbolen för oändligheten, den liggande åttan, är en avbildning av möbiusbandet.      Annonser

Publicerat i matematik 5, Uncategorized | Lämna en kommentar

Integralräkning med variabelsubstitution

Publicerat i matematik 4, matematik 5 | Märkt , | Lämna en kommentar

Andra ordningens homogen differentialekvation med begynnelsevillkor.

Publicerat i matematik 5 | Märkt , | Lämna en kommentar

Planets ekvation

Hur man härleder planets ekvation med kännedom om normalvektor och punkt i planet visas i klippet nedan.

Publicerat i matematik 5 | Märkt , | Lämna en kommentar

Ränta på ränta-beräkningar

Hur man beräknar ränta på ränta om man sätter in 2000 kr varje årsskifte med räntesatsen 9 % visas i klippet nedan:

Publicerat i matematik 5 | Märkt , , | Lämna en kommentar

Statistik med TI-84 del 2: Binomialfördelning

Lösning av uppgift 1360 i Matematik 5 av Jonas Sjunnesson et al. ”Persikoträd anses ha 90% chans att överleva vintern i Skåne. Fru Jakobsson planterar fem sådana träd. Hur stor är sannolikheten att a) tre träd överlever? b) minst fyra … Läs mer

Publicerat i matematik 5 | Märkt , | Lämna en kommentar

Julkurva

5 + (- sqrt(1- x^2- (y- abs(x))^2))cos(30((1-x^2-(y-abs(x))^2))), x is from -1 to 1, y is from -1 to 1.5, z is from 1 to 5 Kopiera denna address (Ctrl C) och klistra in (Ctrl V) denna i Google sökfönstret och … Läs mer

Publicerat i matematik 4, matematik 5, Uncategorized | Lämna en kommentar

Dansk studentexamensskrivning i Matematik B

För att komma in på DTU (DanskTekniskUniversitet) och få studenteksamen måste man klara denna examensskrivning. Eleven i videon klarar ‘det hele’!

Publicerat i Gymnasiefysik(high school physics), matematik 1c, matematik 2c, matematik 3c, matematik 4, matematik 5, Uncategorized | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Aritmetisk talföljd

aritmetiska talföljder har egenskapen att differensen d av två på varandra följande element är konstant. Om en person bestämmer sig för att öva inför ett motionslopp genom att springa 1km och sedan öka distansen med 2 km varje gång han … Läs mer

Publicerat i matematik 5, Uncategorized | Märkt | Lämna en kommentar

Talföljder och serier

IQ-test förekommer ofta uppgifter där man presenterar en följd av tal som uppvisar någon form av regelbundenhet. Man förväntar sig sedan att den som testas ska inse denna regelbundenhet och uppge närmast följande tal.   Exempel: Studera nedanstående följder av … Läs mer

Publicerat i matematik 5 | Märkt , , | Lämna en kommentar