Kategorier
Uncategorized

SAAB J 35 Draken från 1955!

Imponerande långt före sin tid.

 

Kategorier
Calculus matematik 3c matematik 4 Pythonprogrammering Uncategorized

Pythonkod för beräkning av integraler med rektangelmetoden

#I koden nedan är det bara att ändra y i funktionen f(x) till 
den funktion man skall integrera. 
#Rektangelmetoden
from math import *

def f(x):
    y = x * log(x)
    return y


print ("Numerisk beräkning av integral")
a = float(input("Nedre gräns? "))
b = float(input("Övre gräns? "))
n = int(input("Antal delintervall? "))

dx = (b - a) / n

integral = 0

#Se summaformel i uppgiften
for i in range(0, n):
    integral = integral + ((f(i * dx + dx / 2 + a)) * dx)

print ("I = " + str(integral))
Kategorier
Uncategorized

Professor Stephen Hawking ur tiden

http://www.bbc.com/news/science-environment-43399340Hawking har gått bort