Kategorier
Uncategorized

Grunderna i Python del 2

Kommandot som används för In- och utmatning av värden i Python är input .
Om man vill använda ett inmatat heltalsvärde som betecknas a använder man sig av koden: a= int(input(”Mata in ett heltalsvärde:”)).
För att omvandla den inmatade strängen till heltalsvärde skriver man int framför.

 

Nedanstående kod ber först användaren mata in två tal och beräknar sedan kvoten av dem. #-tecknet i början anger att det som följer är en kommentar.

Ex.1:

# dividera två tal.
a = int(input(”a=”))
b = int(input(”b=”))
kvot = a/b
print(”a/b=”,kvot)

 

Ex.2 ett program som bestämmer det största av två inmatade tal:

x=int(input(”Mata in första talet : ”))
y= int(input(”Mata in andra talet: ”))

if x<y:
print(”Största talet är ” + str(y))
else:
print(”Största talet är ” + str(x))

Denna kod är också en if – else– sats.
Detta är ett exempel på en selektion
.
Observera att man måste avsluta if-villkoret med ett kolonn följt av det som skall utföras om villkoret är uppfyllt. Plustecknet framför str(x) behövs för att konkatenera textsträngen med a.

 

surname = input("Skriv ditt förnamn:")
familyname = input("Skriv ditt efternamn")

address= input("Min Adress är: ")

print(surname, familyname, address)
Kategorier
Uncategorized

Grunderna i Python del 1

Python är det åttonde mest populära programmeringsspråket i världen.
Det är enklare att lära sig än C/C+ och java eftersom syntaxen är enklare.
Python används av bland annat NASA, Google och New York Stock Exchange.

En bra kombinerad editor och kompilator är PyCharm Edu . En editor behövs för att skriva in koden och en kompilator omvandlar kommando-orden till binära tal som är de enda tal datorn egentligen kan använda. Det decimla talet 4 = 100 i binär form t.ex..

För att göra text synlig på skärmen används kommandot print.
Exempel 1.
Skriv print(”Hello World!”) i editorn.
Kör sedan programmet genom att trycka på den gröna pilen. Då syns Hello World! på konsolen.
Observera att man måste ha citationstecken runt den text som skall synas på konsolen. Skärmavbild 2017-08-31 kl. 13.17.19

De aritmetiska operatorerna är
+ adderar två tal
subtraherar två tal
* multiplcerar två tal.
/ division av två tal
** Beräknar potensen 2**3=8
// heltalsdsivision trunkerar decimaldelen av kvoten.
% ger resten vid division ex. 23 % 10 = 3.

Relationsoperatorer
större än
3 ==1+2 Observera att likhet representeras med två likhetstecken.
! = inte lika med
>= större än eller lika med.
<= mindre än eller lika med.

Skärmavbild 2017-08-31 kl. 13.30.00

Kategorier
Uncategorized

Grunderna i Python

https://cmc.education/python/exercises1.php

Kategorier
Uncategorized

Voyager rymdsonderna 40 år

http://www.bbc.com/future/story/20170818-voyager-inside-the-worlds-greatest-space-mission?ocid=global_future_rss&ocid=global_bbccom_email_20082017_future

Kategorier
Uncategorized

Solförmörkelse över U.S.A. idag.

Idag är det total solförmörkelse i ett tio mil brett band tvärs över USA från Oregon till South Carolina. Den kan följas härpå NASA:s hemsida.

2017EclipseOR.jpg

Kategorier
Uncategorized

Solnedgången och ljusets spektrum

Solen har på ytan temperaturen 6000 K. Det medför att den strålar ut det mesta av sin energi som gult ljus. Och det vet ju det minsta barn att solen är gul.planck Att himlen trots detta är blå förklaras med att det blåa ljuset sprids mest enligt Rayleighs spridningslag.

Denna ger vid handen att Intensiteten ~1/λ4. Vid solnedgång och soluppgång blir solen rödaktig eftersom rött Ljus har längst våglängd och därmed bryts mest av atmosfären. 🌈

Kategorier
Uncategorized

Bra geogebra tips

och annat om skolans digitalisering påträffar ni på Malin Christerssons digitala site.

Här lär ni er skapa fraktala porträtt av er själva:Skärmavbild 2016-05-24 kl. 13.16.59