Kategorier
Geogebra matematik 4 Uncategorized

Representation av komplexa tal i geogebra.

Kategorier
matematik 1c matematik 2c matematik 3c matematik 4 Uncategorized

Daniel Barker föreläser om programmering i gymnasieskolan

för Natur och Kulturs räkning på Pauliskolan.

Barker föreläser på Pauliskolan 11/12 2018.

Läs mer på nok.se