Kategorier
Astronomy Fysik 1 Uncategorized

Demeter

Är den grekiska skördegudinnan. Hon ansvarar för att växterna grönskar. Hennes dotter Persefone måste dock spendera halva året i Hades efter ett ormbett. Då råder vinter.  Den romerska utgåvan heter Ceres.

Numera vet vi att växlingen mellan sommar och vinter kan förklaras av jordaxelns lutning. På sommaren lutar det norra halvklotet mot solen och tvärtom på vintern.

Kategorier
matematik 1c Uncategorized

Geometriskt bevis av första kvadreringsregeln

Den första kvadreringsregeln (x+y)2 = x2 + y2 + 2xy kan på ett överskådligt sätt åskådliggöras med hjälp av geometriska figurer.Se hur i nedanstående videoklipp:

Kategorier
Uncategorized

Jonisering av luften 

luften blir elektriskt ledande vid 10 000 V/cm
 Luftens jonisation

Kategorier
matematik 2c Uncategorized

Linjär regression och korrelationskoefficient med TI-84

Med hjälp av minsta kvadratmetoden beräknar  TI-84 korrelationskoefficienten. 

Kategorier
matematik 3c Uncategorized

Beräkning av arean mellan kurvor med TI-82/83/84

I detta klipp visas hur man kan utnyttja Texas TI- 84 räknaren för att beräkna och illustrera det aktuella området.