Kategorier
Uncategorized

Fysikdagarna på Chalmers 2016

lawrence krauss föreläser om gravitationsvågornas upptäckt.  Upptäckten gjordes med hjälp av interferometern  LIGO Denna upptäckt innebär dock inte att gravitonens existens är verifierad. Att bevisa att gravitationen är en kvantifierad kräver att man kan visa att resultaten ändras om man ersätter plancks konstant med noll. Om detta inte ändrar teorin är den klassisk.

Om man hittar supersymmetriska partiklar är även detta ett bevis för kvantgravitationens existens.

På professor Barabasis föredrag framkom att internet är ett så stabilt nätverk att det klarar av ett bortfall av 95% utan att haverera.

Det finns vissa noder som man skall inrikta dig på att slå ut om man vill förstöra systemet.

De är kritiska noder.

På lördagen besökte vi Statens provningsanstalt i Borås. (SP).

Där håller man koll på tiden i Sverige med hjälp av två atomur. Ett med cs-133 atomer som håller tiden och ett med väte aromer som höll takten. Hänsyn tas till variationer i jordrotationen och till speciella och allmänna relativitetsteorin då Det sker avstämningar mot satelliters atomur.

Fröken ur finns på sp i Borås.

 Här fastslås även hur stora 1V 1F och 1 H är. Detta görs med josephsoneffekten.

Kategorier
Uncategorized

Hur man med DNA-teknik hittade den siste Plantagenet-kungen efter 530 år. 

Richard_III_earliest_surviving_portrait.jpg

En veritabel provkarta över hur naturvetenskap kan användas inom arkeologin och historieforskningen utgör fyndet av den engelske kungen Richard III (1452- 1485)kvarlevor år 2013.
Enligt gamla krönikor stupade han i Rosornas krig där han tillhörde huset York vars emblem var en vit ros. Drabbningen ägde rum strax utanför staden Leicester (på Bosworth Fields) och enligt källorna övergav hans bundsförvanter honom mitt under striden och han tillfogades ett dödligt sår i bakhuvudet av walesaren Thomas  up Rhys med en hillebard.
Därefter stals hans kläder och han begravdes naken,  efter att ha skändats,  i gråbrödraklostret i Leicester.

Klostret upplöstes av Henry VIII under reformationen vid mitten av 1500 talet. Sedermera revs det och man gjorde en parkeringsplats av klosterområdet på 1950-talet.

Historiker startade letandet efter den siste kungen av Plantagenet dynastien i början på 2000-talet och vid utgrävningarna fann man ett skelett tillhöriga en man i 30-årsåldern som avlidit ca 1460 enligt c-14 undersökningar.

Kraniets baksida var också avhuggen helt enligt samtida ögonvittnen som säger att han skalperades.

Med hjälp av DNA från nu levande släktingar i 16:e generationen identifierades skelettet som en plantagenet. Den dynasti som börjar med William the conqueror 1066 och omfattar bla Richard 1 Lionheart, Edward III,

Han är huvudpersonen i en pjäs av Shakespeare.

Kategorier
Uncategorized

Naturkonstanter

Kategorier
Uncategorized

2016 års Nobelpris i fysik

Tilldelas utforskandet av nya materie-faser.

Kategorier
Philosophy of Science Technology Uncategorized

Artificial intelligence best doctor

I visas fall har IBM s superdator Dr Watson stallt battre diagnoser an manskliga  doktorer.