Kategorier
Astronomy Uncategorized

Indien blir rymdstormakt

Som fjärde stormakt lyckades Indien med den imponerande prestationen att placera en satellit i omloppsbana runt planeten Mars. Ingen av de övriga, USA, Ryssland och EU, har klarat detta på första försöket. Andelen lyckade Mars-missioner är endast 42% varför man brukar tala om ‘Mars-förbannelse’. Mars är jordens närmaste granne i solsystemet och något mindre än jorden. Den har en tunn atmosfär och eventuellt vatten fruset under ytan.

Uttorkade flodbäddar på ytan tyder på att det en gång har funnits vattendrag på Mars.

Det förekommer seismisk aktivitet på Mars som eventuellt kan tina upp vattnet liksom vulkaner gjorde vid den svåra nedisningen som benämns snowball- Earth. Då hela jorden var istäckt.

NASA:s Vikingsond landade på Mars 1976 och 2004 landsatte NASA/ESA robotbilen Curiosity här.

 

 

http://www.bbc.com/news/world-asia-india-29357438

Kategorier
Astronomy Uncategorized

Höstdagjämningen (Equinox)

Höstdagjämningen inföll i år den 23:e september. Det innebär att jordens rotationsaxel är vinkelrätt mot sammanbindningslinjen mellan jorden och solen. När detta infaller är dag och natt lika långa (12h) överallt på jorden.

Kategorier
matematik 1c Uncategorized

Distributiva och kommutativa lagen

Kategorier
matematik 1c Uncategorized

Avrundningsregler och värdesiffror

Kategorier
Gymnasiefysik(high school physics) matematik 1c matematik 2c matematik 3c matematik 4 matematik 5 Uncategorized

Dansk studentexamensskrivning i Matematik B

För att komma in på DTU (DanskTekniskUniversitet) och få studenteksamen måste man klara denna examensskrivning. Eleven i videon klarar ‘det hele’!

Kategorier
Ergo 1 Fysik 1

stationslaboration Ergo del 1

Sand (experiment)

Materiel: sand, mätglas, våg

Bestäm sandens densitet.

2. Stöt (beräkningar)

En kula som väger 2 kg och som rör sig med 8 m/s träffar en annan stillastående

kula som väger 6 kg. Efter stöten rör sig den första kulan med 2 m/s i motsatt

riktning.

Hur rör sig den andra kulan efter stöten?

Vilken typ av stöt var det?

3. Krafter (experiment)

Materiel: dynamometer, två vikter, sten

Gör avläsningar utan att röra uppställningen och beräkna med detta alla krafter

som verkar på stenen.

Frilägg och rita en skalenlig figur som visar krafterna.

4. Tryck (experiment)

Materiel: linjal, våg

Bestäm största och minsta tryck som klossen kan utöva mot bordet.

5. Blomkruka (beräkning)

En blomkruka som väger 2 kg faller från en balkong som är åtta meter över

marken.

Vilken hastighet har krukan när den träffar marken?

Hur lång tid var krukan i luften?

6. Vatten (experiment)

Materiel: vatten, bägare, termometer

Hur mycket energi krävs minst för att koka bort allt vattnet ur bägaren?

7. Krafter (beräkning)

En truck dra en låda 25 m längs marken. Kraften från trucken är 630 N och

friktionen är 450 N. Lådan väger 130 kg.

Hur fort rör sig lådan till slut?

Hur stor är lådans acceleration?

Hur stort är friktionstalet?

Kategorier
Fysik 1 laborationer

laboration Densitet

IMG_0035.JPGIMG_0035.JPG

Samband mellan massa och volym för metall

Materiel: Våg, skjutmått, linjal, fem olika metallcylindrar

Syfte

Syftet med undersökningen är att bestämma sambandet mellan massa och volym för en

viss sorts metall.

Genomförande

• Bestäm massa och volym för metallcylindrarna.

• Sammanfatta mätningar och beräkningar i en tabell.

• Rita ett diagram som visar sambandet mellan massa och volym.

Massan skall vara på y-axeln och volymen på x-axeln.

Diagrammet ritas för hand och på mm-papper.

Analys

Använd diagrammet för att bestämma sambandet mellan massa och volym, dvs hur

massan beror på volymen.

Ange sambandet med en formel.

Vilka osäkerheter finns i mätningarna? Gör beräkningar.

Rapport

Skriv en kort sammanfattning av din undersökning.

Använd rubrikerna Syfte, Materiel, Genomförande, Mätningar, Diagram, Analys, Slutresultat.

Kategorier
Uncategorized

Cumulus moln

IMG_1376.JPG

”Och som floret på en herrgårdsfrökens hatt
Svävade över Berga en sky”
Cumulusmoln på sommaren medför vackert väder som även är namnet på Frödings dikt.