Månadsarkiv: mars 2014

Exponentialfunktioner

Exponentialfunktioner kan alltid skrivas som y= C ax Där C är startvärdet och à är förändringsfaktorn. Exponentiell förändring innebär att den procentuella ökningen per tidsenhet är lika stor hela tiden. Ex populationen i en stad är 20 000 och ökar … Fortsätt läsa

Publicerat i matematik 2c, Uncategorized | Märkt | 2 kommentarer

Andragradsfunktioners grafer och funktioner

Genomgång av funktionsbegreppet Det är mycket viktigt att känna till det matematiska språket. Att f är en funktion av x skriver man som f(x). Skrivsättet används då man önskar betona att y är en funktion av x. Detta betyder att … Fortsätt läsa

Publicerat i matematik 1c, matematik 2c, matematik 3c, Uncategorized | Märkt , | Lämna en kommentar

Tryck

det mekaniska trycket definieras enligt p=F/A F är den vinkelräta kraften mot arean A. vätsketrycket på djupet h beräknas enligt p=ρg h det beror alltså endast på vätskedjupet. vätsketrycket är alltid vinkelrätt mot ytan. detta medför att vätskor i kommunicerande … Fortsätt läsa

Publicerat i Fysik 1, Uncategorized | Märkt , | Lämna en kommentar

Fasomvandlingar

Att en vätska kokar innebär att ångtrycket i bubblorna i ämnet är lika stort som den omgivande luftens tryck. Det finns fyra olika aggregationstillstånd som materien kan anta: fast, flytande och gasform. Går man från vänster till höger kallas omvandlingarna … Fortsätt läsa

Publicerat i Fysik 1 | Märkt , | Lämna en kommentar

Ekvationsystem2 Additionsmetoden.

I ekvationssystemet nedan ser du exempel på additionsmetoden. Här är det lämpligt att addera x+z med  x-z eftersom vi då eliminerar z. I steg tre. 

Publicerat i matematik 2c, Uncategorized | Märkt , | Lämna en kommentar

Gravitationsvågor

Har nu detekterats av forskare i nordamerika. Det är krusningar i rum-tiden som bildades i inflationsfasen omedelbart efter Big Bang. Det är en epokgörande upptäckt eftersom den förnyar gravitationsteorin med kvantmekaniken. Enligt standardmodellen måste nämligen varje avståndskraft förmedlas av ett utbyte … Fortsätt läsa

Publicerat i Fysik 2, Uncategorized | Märkt , , | Lämna en kommentar

Ekvationssystem

För att ett ekvationssytem skall vara lösbart krävs lika många ekvationer som variabler. Det finns tre möjligheter:  1. En lösning om k och m är olika för de ingående ekvationer.  En lösning om k och m är olika för de … Fortsätt läsa

Publicerat i matematik 2c, Uncategorized | Märkt | Lämna en kommentar

Avogadros tal

Substansmängden av ett ämne definieras som antalet atomer som utgör lika många  gram av ämnet som atommassan av en atom av ämnet. Exempelvis antalet atomer i 12 g 12C. Detta antal bemnämns Avogadros tal och motsvarar en mol av ämnet … Fortsätt läsa

Publicerat i Fysik 1, Uncategorized | Märkt , , | Lämna en kommentar

Arkimedes och hans princip

Då alla tiders bästa matematiker skall utses brukar alltid Arkimedes (287 f.Kr – 212 f. Kr.) hamna på prispallen. Det är givetvis vanskligt att jämföra personer från så vitt skilda tider men om man försöker skala bort de olika förutsättningarna … Fortsätt läsa

Publicerat i Fysik 1, Gymnasiefysik(high school physics), Uncategorized | Märkt , | Lämna en kommentar