Kategorier
Fysik 2 Uncategorized

Vågor och harmonisk oscillator

En svängande fjäder är ett exempel på en harmonisk oscillator. en sådan utmärks av att det finns en återförande kraft som alltid är riktad mot jämviktsläget.

Ett annat exempel är pendeln.

Om man ritar upp den harmoniska oscillatorns position, y(t), som en funktion av tiden får man en sinuskurva: y(t) = A sin(wt) där A är amplituden, d.v.s. det maximala utslaget från jämviktsläget och w är vinkelhastigheten.

Mer fakta om vågrörelser finns i filmerna nedan.

Kategorier
Astronomy Fysik 2 Uncategorized

Gravitationslinser

På bilden  av galaxhopen abell 370 nedan syns ljusbågar. Dessa är avbildningar av en avlägsen galax som skapats av ett starkt gravitationsfält mellan observatören och galaxen.

Eftersom ljus böjs av gravitation så kan gravitationsfält fungera som samlingslinser.abell370_hubble_2884

Kategorier
Biology Uncategorized

Vikval påträffad i Ystad.

En 9 m lång Vikval påträffades utanför Ystad på den skånska sydkusten 18/8 2016.
Det är ovanligt att större valar än den lilla tumlaren uppeåller sig i Östersjön.
Valen hade troligtvis dödats av en propeller.
http://www.iucnredlist.org/details/2474/0

Kategorier
Fysik 1 Meteorologi Uncategorized

Tromb över Malmö 28/8 2016

En tromb är en slags virvelvind som bildas då vattenytan eller markytan är uppvärmd.

Den kan riva ner träd och lossa takpannor t.ex..

Kategorier
Fysik 2 Uncategorized

Fysik 2 på 6 min.