Kategorier
Uncategorized

Antimateria spektrum upptaget

https://home.cern/about/updates/2016/12/alpha-observes-light-spectrum-antimatter-first-time 

Varje elementarpartikel har en anti-partikel med likadana egenskaper bortsett från motsatt laddning. Detta förutsades (postulerades) av Paul Dirac på 1930-talet. Fotoner är dock sin egen antipartikel. 

Antimaterian 

http://home.cern/topics/antimatter har den egenskapen att den förintas då den kommer i kontakt med vanlig materia. Omvänt kan det uppstå partikel-antipartikel par ur vakuum om det finns tillräckligt med energi tillgängligt. 

En olöst fråga i fysiken är varför CP- symmetrin (charge parity) bryts och det tycks ha skapats mer materia än antimateria. Eller om det finns områden i universum som är uppbyggda av antimateria. Detta blir nu svårt att avgöra eftersom antimaterians spektrum är identiskt med materians. 

Kategorier
Uncategorized

Power Point om elektriska fält

 

 

elektricitet