Kategorier
Uncategorized

Orimlig fysik

Physics you wish were true😉

Kategorier
Fysik 2 Uncategorized

Atomfysik

Centralt innehåll i FY2:

Universums utveckling och struktur
Orientering om aktuella modeller och teorier för beskrivningen av universums storskaliga utveckling och av galax-, stjärn- och planetbildning.
Atomens elektronstruktur samt absorptions- och emissionsspektra.
Metoder för undersökning av universum. Elektromagnetisk strålning från stjärnor och interstellära rymden.
Metoder för att upptäcka och undersöka exoplaneter. Villkor för liv på andra planeter.

Väteatomen utgör 75% av all materia i universum trots att den är det lättaste ämnet. Väte är även viktigt eftersom det är en beståndsdel i vatten.

I bohr-rutherfords modell
beskrivs väteatomen med en modell som påminner om solsystemet. Små elektroner kretsar runt en större proton likt planeterna runt solen.

Endast banor med vissa energier är tillåtna, så kallade orbitaler. Dessa har välbestämda energier. Orbitalerna betecknas med kvanttalen n, l, m, ms.

Bohr härledde radien ,r, i den första orbitalen genom att utnyttja att

En partikel har även vågegenskaper givna av λ=h/(mv).

Ska e existera i en stabil omloppsbana måste varje tillåten banas omkrets vara lika med ett helt antal , n, våglängder.

Detta ger r = nh/(mv)

Sätter man resultantkraften lika med centripetalkraften fås
Fr = Fc.

Ke2/r2 = mv2/r 

Kombineras dessa båda formler fås

r= n2h/(4πkme2)
n=1 ger r = 0,529 Å vilket är den första Bohrradien.

r(n)=0,529r2
Där n kallas huvudkvanttalet.

Kategorier
Fysik 1 Gymnasiefysik(high school physics) Uncategorized

Konsten att flyga

Pteranodon flygande dinosaurier som dog ut för ca 64 miljoner år sedan till följd av det stora meteoritnedsalget på Yucatan-halvön i Mexico.
Pteranodon flygande dinosaurier som dog ut för ca 64 miljoner år sedan till följd av det stora meteoritnedslaget på Yucatan-halvön i Mexico.
Insekter bemästrade flygkonsten redan för 260 miljoner år sedan. Det var trollsländor tror man. Den har fyra vingar som kan styras oberoende av varandra. Det som gör att de kan flyga är vingformen. Vingarna är välvda på ovansidan och släta på undersidan. Detta gör att luften måste röra sig snabbare på ovansidan än undersidan. Enligt Bernouillis princip medför detta att trycket blir lägre ovanför än under vingen varför denna påverkas av en uppåtriktad kraft. Genom att vingarna kan vinklas och de går att flaxa med kan insekten dessutom drivas framåt.
Ca 100 miljoner år senare erövrade kräldjuren luftrummet. Det fanns jättelika Flygödlor med vingspann på 7 m. Dessa dog alla ut vid kometnedslaget för 64 miljoner år sedan.
Endast de fågelliknade dinosaurierna överlevde och lever kvar in i nutiden.
Även däggdjuren utvecklade flygförmågan och det finns idag 110 arter av fladdermus.