Kategorier
matematik 1c

Pythagoras sats

Pythagoras (570-495 F.Kr.) föddes på ön Samos i den grekiska övärlden. Sedermera flyttade han till den grekiska kolonin Kroton i sydligaste Italien. Här drev han en skola där en av reglerna var att eleverna inte fick yttra något de fem första åren. De ansågs inte ha något att bidra med innan dess.
Det sägs att Pythagoras offrade en oxe för att tacka gudarna för upptäckten av Pythagoras sats som dock var känd redan i gamla Babylonien tusen år före Pythagoras.
Nedan vidas några av bevisen av Pythagoras sats.

video med det indiska beviset av pythagoras sats

IMG_2339.JPG

Den amerikanske presidenten garfield hann endast vara president i fyra månader innan han mördades 1881. Hans genomför sitt bevis genom att dela kvadraten i det indiska beviset på mitten.

Kategorier
Astronomy

Kometen Siding Spring

Siding Spring
Kometen Siding Sprong sedd från mars-ytan.

Bilden ovan är tagen av mars-rovern Opportunity som sedan några år rullar omkring på mars yta.

I söndags alltså den 19/10 2014 U.T. passerade kometen Siding Spring planeten mars på ett avstånd av endast 139500 km. Det är endast cirka en tredjedel av avståndet mellan jorden och månen. Kometens kärna mäter ca 700 m men tack vare sin astronomiska hastighet 56 000 m/s har den en rörelseenergi på 5,3 Mton. Det motsvarar energiinnehållet i ton TNT. Omräknat i Joule blir det 4,18 petajoules. peta är prefixet för 1015.

Kategorier
Uncategorized

Ergouppgift 10 testa dig i fysik

Lösning på uppgift 10 testa dig i fysik kap.9 i Ergo1. Avsnitt Ellära.
Lösning på uppgift 10 testa dig i fysik kap.9 i Ergo1. Avsnitt Ellära.