Gravitationslinser

På bilden  av galahopen abell 370 nedan syns ljusbågar. Dessa är avbildningar av en avlägsen galax som skapats av ett starkt gravitationsfält mellan observatören och galaxen.

Eftersom ljus böjs av gravitation så kan gravitationsfält fungera som samlingslinser.abell370_hubble_2884

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Vikval påträffad i Ystad.

http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/tromber-och-fallvindar-i-sverige-2010-2014-1.25545

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Tromb över Malmö 28/8 2016

En tromb är en slags virvelvind som bildas då vattenytan eller markytan är uppvärmd.

Den kan riva ner träd och lossa takpannor t.ex..

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Fysik 2 på 6 min.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Vetenskapsakademien i Sankt Petersburg

Där Euler och mendelejev och Pavlov varit medlemmar.  

  

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Ole römers och bestämningen av ljushastigheten. 

 På dena adress mellan runde taarn bodde Ole römer som var den förste som bestämde ljushastigheten med rätt storleksordning 200 000 km/s genom att mäta omloppstiden för Jupiters måne Io. Detta gjorde han på 1600 talet. Bättre värde erhölls först på 1800-talet vid Foucaults mätningar med roterande speglar.  

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Kärnfysik powerpoint presentation

nuclearphysics kopia 2

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Kleinflaska och möbiusbandet 

 Kleinflaskan har varken insida eller utsida.Denna egenskap delar den med Möbiusbandet.

Symbolen för oändligheten, den liggande åttan, är en avbildning av möbiusbandet. infinity_1x

 

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Olösta problem i matematiken

Enligt D. Hilbert. Han listade upp de viktigaste olösta problemen år 1900.

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hilbert%27s_problems

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar