Vetenskapsakademien i Sankt Petersburg

Där Euler och mendelejev och Pavlov varit medlemmar.  

  

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Ole römers och bestämningen av ljushastigheten. 

 På dena adress mellan runde taarn bodde Ole römer som var den förste som bestämde ljushastigheten med rätt storleksordning 200 000 km/s genom att mäta omloppstiden för Jupiters måne Io. Detta gjorde han på 1600 talet. Bättre värde erhölls först på 1800-talet vid Foucaults mätningar med roterande speglar.  

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Kärnfysik powerpoint presentation

nuclearphysics kopia 2

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Kleinflaska och möbiusbandet 

 Kleinflaskan har varken insida eller utsida.Denna egenskap delar den med Möbiusbandet.

Symbolen för oändligheten, den liggande åttan, är en avbildning av möbiusbandet. infinity_1x

 

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Olösta problem i matematiken

Enligt D. Hilbert. Han listade upp de viktigaste olösta problemen år 1900.

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hilbert%27s_problems

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Klein dagarna

Jag ser med stora förhoppningar fram mot Klein-dagarna på Mittag-Leffler institutet i Djursholm i dagarna tre.

IMG_0998Kungliga svenska vetenskapsakademiens matematik forskningsinstitut.

Lektionsmodellen är 

Engage

Explain

Explore 
Elaborate

Evaluate

 

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Världens längsta järnvägstunnel invigd.

Världens längsta järnvägstunnel 57 km har invigts fredagen den 2: juni. Den sträcker sig under St.Gotthard massivet på gränsen mellan Schweiz och Italien.

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Glad sommar önskas er alla!

Lite tips på utflyktsmål.

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

New jellyfish species discovered in the mariana depth

Den amerikanska myndigheten for undersokning av varldshaven NOAA. 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar