Enhetsomvandling

Publicerat i matematik 1b, matematik 1c | Märkt | Lämna en kommentar

Solsystemets planeters rotation

Publicerat i Astronomy, Fysik 1, Fysik 2, teacher's stuff, tillämpningar | Märkt , | Lämna en kommentar

Rymdsond kolliderar med asteroid.

https://youtu.be/do4Cb__WhlY

Publicerat i Astronomy, Mathematical physics | Märkt , , , | Lämna en kommentar

De viktigaste ekvationerna i universum

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Tillämpningar av ekvationssystem

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Dagens pedagogiska tips!

1. Förhör läxan i början av varje lektion med 1-3 diagnostiska frågor. Enkla frågor på det väsentligaste som eleverna måste ha med sig från föregående lektion. De påvisar också huruvida läraren måste gå igenom stoffet en gång till eller om hen kan gå vidare.

2. ’Ask 3 before me. ’ innebär att eleverna skall fråga tre andra elever innan de frågar läraren. Minskar arbetsbördan för läraren samt ger eleverna möjlighet att förklara för varandra. Vilket befäster kunskaperna.

3. Låt eleverna säga det man skall komma fram till själva. Detta mål nås genom att man ställer så kallade ’rika frågor’.

Tex fråga varför är det bra med parallellkoppling i ett bostadshus? Istället för ’vad är parallellkoppling? ’

Eller: ’på hur många sätt kan man lösa denna ekvation?’

Istället för ’lös ekvationen’

4. Auskultera en kollega minst en gång per termin.

Gärna på en annan skola. Låt dig inspireras och få nya impulser.

Publicerat i Uncategorized | Märkt | Lämna en kommentar

Galaxbild från Webb teleskopet

Bättre upplösning än någonsin!

Publicerat i Astronomy | Märkt | Lämna en kommentar

Entropin och tidens riktning.

Varför kan tiden bara gå åt ett håll?

Gåtans lösning ligger i graden av oordning eller den s.k. Entropin.

Mot varje makroskopiskt tillstånd som vi kan observera med våra sinnen svarar ett antal olika arrangemang av atomerna. S.k. Microtillstånd. Eller kvanttillstånd.

Av rent statistiska skäl blir det oordnade makrotillståndet mycket sannolikare än det ordnade.

Detta medför att spontana processer går mot ökad entropi. Tiden har fått en riktning!

Publicerat i Fysik 2, fysik 3, fysikhistoria, statistisk mekanik. | Märkt , | Lämna en kommentar

Bestämning av magnetisk flödestäthet med hjälp av Biot-Savarts lag. uppgift 6.5 i cheng: elevtromagnetism

Publicerat i Mathematical physics, university mathematics | Lämna en kommentar

Astronomi laboration om parallaxmetoden

Publicerat i Astronomy, Fysik 1, Fysik 2, laborationer | Märkt | Lämna en kommentar