Kategorier
Fysik 1

Ohms lag och kretsteori

I filmen ovan beskrivs serie- och parallellkoppling i kretsar.
Mer om ellära kan du läsa här.

Kategorier
Uncategorized

Ljus fotograferat.

Ljus fotograferat med ps-kamera. 100 miljarder bilder.
Ljus fotograferat med ps-kamera. 100 miljarder bilder.