Kategorier
Fysik 1 Uncategorized

Big History

En snabb genomgång av universums historia på 18 minuter.

Kategorier
matematik 2c

randvinkelsatsen

En bra härledning av bågvinkelsatsen får du här

Randvinkelsatsen

Kategorier
Fysik 2 Uncategorized

Supersymmetri

Nu då man funnit Higgsbosonen har man påvisat existensen av alla partiklar som förutspås av standard modellen.

Kan det finns fler partiklar?

Det kan vara så att det finns Boston-fermiOn paR.

Detta skulle kunna vara förklaringen till de oroligheter S.k. kvantfluktuationer som man finner på kvantnivån.

Som bosoner och fermioner släcker de ut varandra åriktigt bra.  Supersymmetrin kan förklara detta med att de supersymmetriska partiklarna bildas parvis.

 

Det ett kan också förklara varför tre av de fundamentala krafterna förenas vid höga energier.  spartiklarna förklarar detta.

Detta är ett exempel på en rum-tids symmetri.

 

 

 

 

fermioner och deras supersymmetriska partner:

 • Elektron-selektron
 • lepton-slepton
 • neutrino-sneutrino
 • kvark-skvark

Bosoner och deras supersymmetriska partner

Foton-fotino

W-boson -wino

Z-boson-Zino

Higgs-higgsino

graviton-gravitino

 

Kategorier
Uncategorized

kantianska frågor

 • Är universum oändligt?
 • Har tiden en början?
 • Har tiden ett slut?
 • Vad är meningen med livet?
 • Vad är ont\gott?
 • Vad kan man veta?
 • Vad är sanning?