Kategorier
matematik 2c Uncategorized

Algebraisk manipulation -Faktorisering av summor/differenser av kuber (factorization of sums and differences of cubes)

Uttryck av typen summan differensen av kubiska tal faktoriseras enligt nedanstående

a3-b3= (a-b)(a2+ab+b2)

a3+b3= (a+b)(a2-ab+b2)

allmänt kan man skriva

a5-b5 = (a-b)(a4+a3b+a2b2+ab3+b4) .

Kategorier
Kluring Uncategorized

Kluring1

OTvå personer anlitar en tredje person för samt ger honom 25kr var. för att han skall inhandla en varà för 50 kr. det visar sig att affären änkt priset på varan till 45 kr. således får han 5 kr tillbaka.

Han ger en klorna tillbaka till var och en av de ursprungliga personerna.

Då verkar det som om det totalt har betalats ut 24 + 24 + 3 kr = 51kr.

Svaret på denna parado är att de tre kronorna som bulvanen behåller egentligen också ingår i de ursprungliga femtio kronorna. således räknas de dubbelt.

Kategorier
Gymnasiefysik(high school physics)

Rörelsemängd


Storheter som bevaras är av stort värde inom naturvetenskapen då de kan användas till att ställa upp egna ekvationer. Då ställer man upp ett uttryck för storhetens värde innan en händelse och ett uttryck för storhetens värde efter händelsen. Sedan kan man sätta dem lika medvarandra och lösa ut den okända storheten.

Rörelemängden p Är en sådan storhet . p=mv.
Då man analyserar en kollision sätter man rörelsemängden före stöten lika med rörelsemängden efter stöten. Vet man då massorna hos de inblandade kropparna samt dessasa hastigheter före kan man fastställa hastigheten hos kolliderande kropparna efter stöten om de fastnat i varandra.

P

Pföre= mv– Mu

och

pefter = (m+M)x
Där x är den obekanta sluthastigheten medan v och u är kropparnas respektive hastighet före kollisionen.


 

rörelsemängden bevaras alltid för ett isolerat system.

varje linjär storhet har en roterande motsvarighet.
Till

rörelsemängden är det rörelsemängdsmomentet L = p x r. .

IMG_2177-0.JPG

Kategorier
matematik 2c Uncategorized

Konjugat och kvadreringsreglerna

Snygga geometriska bevis av konjugat och kvadreringsreglerna.

Kategorier
Astronomy Fysik 2 Uncategorized

Mörk materia

Vintergatans närmaste galaxgranne är det stora Magellanska molnet som är en dvärggalax.

Dess materietäthet är egentligen för liten (antalet stjärnot är för lågt) för att den skall kunna hålla ihop. Därför tror man att den omges av en halo med mörk materia. Denna syns inte men bidrar med gravitation.