Kategorier
Advanced Mathematical physics Uncategorized

Gammafunktionen

IMG_0321

Fakultetfunktionen definieras med hjälp av en funktion som kallas gammafunktionen.

Γ(z+1) = zΓ(z)

där

Γ(z) = ∫e-t tz-1 dt
Integreras denna funktion partiellt fås fakulteten av z-1.
Och alltså är
∫e-t tz-1 dt = (z-1)!

Kategorier
Uncategorized

Spårvägsbygge i Lund

Spårvagnarna upplever en renässans för närvarande.
I till exempel Lund är en spårvagnslinje under uppbyggnad. Det är sträckan Lunds central -ESS som blir den första linjen i lärdomsstaden.

Spåren skall vara på plats sommaren 2019 och vagnarna skall börja rulla sommaren 2020 enligt tidsplanen. 

Kategorier
Uncategorized

Uppgift 2116 i ma2c (Sjunnesson et al)

Kategorier
matematik 1c matematik 2c matematik 3c matematik 4 matematik 5 teacher's stuff

Mind map över matematiken

En översikt över matematikens olika grenar.

Kategorier
Uncategorized

Pedagogiska tips

Hämtade från boken ‘253 teaching tips’:

Pedagogiska tips metoder
• Föreläsningar
• Överblick
• Team teaching: föreläs med ollega.
• Video
• Student teachers
• Lecture swoop.
• Orientation
• Uncompleted Handouts.
• Objectives
• Finish with a test. Som rättas av en kompis. Genomförs vid slutet av lektionen. Detta höjer uppmärksamheten.
• Last week, Next week.
• Mini lectures max 15 min..
• De tre viktigasate sakerna
• Bjud in rektorn till att hålla en föreläsning eller seminarium på din kurs.
• Line up.
• Seminarier
• Peer assessment
• Pyramid.
Om du vill läsa mer och skaffa OneNote går du till http://www.onenote.com.

Pedagogiska tips metoder

Bilden föreställer en av historiens främste lärare Sokrates när hans dödsdom verkställes genom att han tvingas tömma en bägare med odört.

https://3.bp.blogspot.com/