Kategorier
Uncategorized

Skottdagen

Ceasar

Det var ingen mindre än Julius Caesar som införde skottdagen då han införde den sk julianska kalendern år 46 f. Kr.. Kalendern utformades av den egyptiske astronomen Sosigenes. 

Då året inte är exakt 365,25 dygn utan 365,23 flyttade sig högtiderna mellan årstiderna och 1582 började man i Europa gå över till den gregorianska kalendern.

Kategorier
matematik 4 Uncategorized

Geogebra i 3D

För att få fram denna figur i ritfönstret måste man använda kommandot Yta och mata in dess ekvation i geogebras editor:

(R+rcos(u))cos(v), (R+rcos(u))sin(v), rsin(u), u, 0, 2π, v, 0, 2π

Kategorier
Fysik 2 Uncategorized

Gravitationsvågor detekterade

Den allmänna relativitetsteorins  gravitationsvågor har nu detekterats

Kategorier
Gymnasiematematik(high school math) teacher's stuff Uncategorized

Digiexam – göra prov på datorn

Digiexam, https://www.digiexam.se/sv/ erbjuder en möjlighet att göra prov på datorn.