Kategorier
Advanced matematik 4 Uncategorized

Härledning av Cauchy -Riemanns ekvationer

Kategorier
fysik 3

Härledning av den tidsberoende Schrödinger ekvationen

Kategorier
Fysik 1 matematik 1c

Förklaring till dimensionsbegreppet