Författararkiv: mattelararen

Om mattelararen

Licentiate of Philosophy in atomic Physics Master of Science in Physics

Grunderna i Python del 6 – grafik

Ett bra sätt att åskådliggöra samband och statistiskt material i största allmänhet är att göra en bild av det. I Python kan man göra detta genom att importera matplotlib-biblioteket. Det gör man med kommandot import matplotlib.pyplot as plt values=[1,5,8,9,2,0,3,10,4,7] import … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Uppfinningen av o:an

http://www.bbc.com/news/uk-england-oxfordshire-41265057

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Grunderna i Python del 5

Listor är sekvenser av tal eller andra variabler i Python. De deklareras enligt: List1=[1,2,3,4,5]. Vill jag skriva ut element 2 skriver jag Print(List1[1]) eftersom man börjar räkna från 0. Man kan även använda range -kommandot. List1=[1,2,3,4,5] For i in range(0,2): … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Grunderna i Python del 4

En funktion är en programsnutt som går att återanvända i andra program.Den skapas genom att man definierar programblocket med def och ger den ett namn åtföljt av parenteser och kolonn.Man kan ange ett antal formella variabler inom parenteserna. I kodexemplet … Läs mer

Publicerat i Pythonprogrammering | Lämna en kommentar

Grunderna i Python del 3 loopar

En loop innebär att datorprogrammet repeterar samma algoritm om och om igen ett på förhand bestämt antal gånger. Detta kan åstadkommas med en while-sats. Eller en for -sats.  Dessa satser har samma principiella konstruktion: först en vilkorssats som skall vara … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Grunderna i Python del 2

Kommandot som används för In- och utmatning av värden i Python är input . Om man vill använda ett inmatat heltalsvärde som betecknas a använder man sig av koden: a= int(input(”Mata in ett heltalsvärde:”)). För att omvandla den inmatade strängen … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Grunderna i Python del 1

Python är det åttonde mest populära programmeringsspråket i världen.Det är enklare att lära sig än C/C+ och java eftersom syntaxen är enklare.Python används av bland annat NASA, Google och New York Stock Exchange. En bra kombinerad editor och kompilator är … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Märkt | Lämna en kommentar

Grunderna i Python

https://cmc.education/python/exercises1.php

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Voyager rymdsonderna 40 år

http://www.bbc.com/future/story/20170818-voyager-inside-the-worlds-greatest-space-mission?ocid=global_future_rss&ocid=global_bbccom_email_20082017_future

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Solförmörkelse över U.S.A. idag.

Idag är det total solförmörkelse i ett tio mil brett band tvärs över USA från Oregon till South Carolina. Den kan följas härpå NASA:s hemsida.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar