Författararkiv: mattelararen

Om mattelararen

Licentiate of Philosophy in atomic Physics Master of Science in Physics

Optimeringsproblem i matematik 3c

Uppgift från M-seriens matematik 3c bok av Sjunnesson m. fl. Annonser

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Komposantuppdelning på lutande plan

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

500 ár sedan reformationen inleddes

Med att Martin Luther spikade upp sina 95 teser på kyrkodörren i Witenberg. http://www.bbc.com/travel/story/20171023-how-martin-luthers-ideas-lasted-500-years Fruktansvärda religionskrig följde. Såsom trettioåriga kriget som illustrerades av JACQUES Callot som följde med Kardinal Richelieus trupper in i Lothringen och där begick många illdåd.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Nybyggnation av ett barockslott

Berlin återuppför nu de preussiska kungarnas slott i Berlin. Slottet började byggas på 1400 -talet och fick sitt slutgiltiga utseende 1699-1701 under ledning av arkitekten Andreas Schluter. Slottet sprängdes av DDR-regimen 1955. 2008 vann den italienske arkitekten Francesco från Vicenza … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Resonans

    Varje system har en egenfrekvens. Om det utsätts för en yttre påverkan som varierar med samma frekvens förstärks svängningarna mycket kraftigt. Detta måste man ta höjd för då man konstruerar broar t.ex. med avseende på lastbilar och vindbyar. … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Cassinis farväl

Sedan 2004 har rymdsonden cassini kretsat runt jätteplaneten Saturnus. Den har utforskat planeten och sänt hem fantastiska bilder bla från Saturnus baksida. Den 17 september störtade den på Saturnus och nedan syns dess sista bild av Saturnus baksida. Den är … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Grunderna i Python del 6 – grafik

Ett bra sätt att åskådliggöra samband och statistiskt material i största allmänhet är att göra en bild av det. I Python kan man göra detta genom att importera matplotlib-biblioteket. Det gör man med kommandot import matplotlib.pyplot as plt values=[1,5,8,9,2,0,3,10,4,7] import … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Uppfinningen av o:an

http://www.bbc.com/news/uk-england-oxfordshire-41265057

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Grunderna i Python del 5

Listor är sekvenser av tal eller andra variabler i Python. De deklareras enligt: List1=[1,2,3,4,5]. Vill jag skriva ut element 2 skriver jag Print(List1[1]) eftersom man börjar räkna från 0. Man kan även använda range -kommandot. List1=[1,2,3,4,5] For i in range(0,2): … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Grunderna i Python del 4

En funktion är en programsnutt som går att återanvända i andra program.Den skapas genom att man definierar programblocket med def och ger den ett namn åtföljt av parenteser och kolonn.Man kan ange ett antal formella variabler inom parenteserna. I kodexemplet … Läs mer

Publicerat i Pythonprogrammering | Lämna en kommentar