Kategorier
Uncategorized

Paradoxer 

En paradox är en oöverensstämmelse mellan vad en teori utsäger och vad sunda förnuftet förväntar.  Klicka på länken ovan och se några intressanta sådana.

Exempelvis zenons paradoxer och kvantparadoxen.