Kategorier
Uncategorized

Spårvägsbygge i Lund

Spårvagnarna upplever en renässans för närvarande.
I till exempel Lund är en spårvagnslinje under uppbyggnad. Det är sträckan Lunds central -ESS som blir den första linjen i lärdomsstaden.

Spåren skall vara på plats sommaren 2019 och vagnarna skall börja rulla sommaren 2020 enligt tidsplanen.