Kategorier
Uncategorized

Bevisföring

Det finns tre typer av bevis som används i matematiken:
1. Direkta bevis
2. Indirekta bevis
3. Motsägelsebevis

Direkta bevis innebär att man rakt fram bevisar att P – > Q.

Indirekta bevis innebär att man bevisar att icke-Q medför icke-P.
Då har man också visat att P —-> Q.

Motsägelsebevis innebär att man antar motsatsen till vad som skall visas och sedan visar att detta leder till en motsägelse.

Logiken kan sägas vara förmåga. Att dra rätt slutsatser ur givna premisser (syllogism). I klassisk logik kan ett påstående antingen vara sant eller inte. Det finns inget tredje alternativ.