Geogebra- Manual

Geogebra är ett kraftfullt, gratis matematikprogram som i allt högre utsträckning ersätter miniräknaren i gymnasieskolan.
KAn laddas ner eller köras online på http://geogebra.org.

Det kan användas som symbolhanterande verktyg tillåtet som digitalt hjälpmedel på nationella prov.
Jag ger några exempel på dess symbolhanterande förmågor.

1. Lösa ut variabler ur formler: Kommandot heter Lös och syntaxen är
Lös(ekvation, variabel)
Exempel: Lös ut r ur F = mv^2/r: Lös(F=mv^2/r,r) .

2. Förenkling och faktorisering av uttryck: Kommandot heter
Expandera och syntaxen är Expandera(uttryck). respektive Faktorer(uttryck) som returnerar de i uttrycket ingående faktorerna samt deras multiplicitet.

Exempel: Expandera(x(x+2))

3. Geogebra kan även faktorisera uttryck. Kommandot heter Faktorisera(uttryck)
Exempel: Faktorisera(x^2-5x+6).

4. Lösa ekvationen med komplexa rötter.
Kommandot heter Lökomplext(ekvation, variabel)
Exempel: Löskomplext(x^2+1=0,x).

5. Lösa ekvationssystem.Kommando och syntax: Lös(eko.1, ekv.2, ekv.3,….), (x,y,z,….)

Exempel: Lös(x+2=7, 3x-y=0,(x,y))

6. Derivera: Syntax derivera(funktion).
Exempel: Derivera(sin(x)+4x^4)

Annonser
Publicerat i Geogebra, matematik 1c, matematik 2c, matematik 3c, matematik 4, matematik 5 | Märkt | Lämna en kommentar

Equinox 2018

On the day of equinox the sin risades exactly along a street running from East to west.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Gamla staden i Frankfurt am Main återuppbyggd

Altstadt mellan römerberg och domkyrkan i Frankfurt har återuppbyggts under 17 års tid. Nu är det färdigt. https://www.zdf.de/nachrichten/heute-journal/neue-frankfurter-altstadt-100.html

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Förbränningsmotorer

Denna typ av motorer bygger på en inre förbränning där värmeenergi omvandlas till mekaniskt arbete. Exempel på en sådan motorer är den vanliga bensinmotorn och diesel motorn. Det är en värmemaskin vars verkningsgrad ytterst beror på skillnaden i temperatur mellan motorns inre och omgivningen. Vid förbränningen omvandlas den kemiska energin som finns bunden i bränslet till värmeenergi. Denna omvandlas i sin tur till arbete genom att de expanderande förbränningsgaserna påverkar någon rörlig detalj i motorn. Till exempel kolven i en vanlig bensinmotor.

Ett kolvslag används för vart och ett av förbränningsprocessens delförlopp- insugningstakten, kompressionstakten, expansionstakten och utblåsningstakten är motorn en fyrtaktsmotor.

Används bara en del varje kolvslag för de olika förloppen talar man om en tvåtaktsmotor.

Ett kolvslag benämns en takt. Ju fler cylindrar motorn har desto bättre är den balanserad.

Dieselmotorn skiljer sig från bensinmotorn genom att den saknar tändstift. Bränslet fås att explodera genom att utsättas för mycket högt tryck istället. Hög kompression.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Cornell metoden för att anteckna.

Cornellmetoden – mall

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Motorvägsbro kollapsar i Genua

CCC3670B-467E-4243-9312-5CA36026C58A.jpegMorandibron i Genua kollapsade i fredags. Över trettio människor omkom. Bron var av armerad spännbetong typ och var från 60-talet.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Motorvägsbro kollapsar i Genua

Morandibron som löper över en dalgång i den liguriska staden Genua kollapsade i fredags. Det är en stor tragedi med över trettio dödsoffer som befann sig på den starkt trafikerade bron som ingår i A 10 motorvägen vilken är den viktigaste länken mellan Frankrike och Italien. Bron ar av snedkabeltyp och olyckan visar på vikten av att behärska hållfasthetsräkning samt att underhålla broar kontinuerligt. Bron byggdes på 60-talet.

Publicerat i Fysik 1, teacher's stuff | Lämna en kommentar

Årstidsskillnader i tempererade zonen

  1. IMG_4085Pauliskolans vackra C-hus från 1896  i -10 C respektive +30 C. Köldrekordet på jorden  är -93,4 C uppmätt på Antarktis 2013.

CA0CB87A-0913-40EB-839E-3EF7A8071369

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Opinionsundersökningar och statistik

BDen 9:e september är det riksdagsval i Sverige. Det är möjligt att följa opinionen dag för dag på Dagens Samhälles site. Deras program väger samman de olika opinionsinstitutens mätningar till ett medelvärde. Sammanvägd opinion dagsnotering

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Medeltida mirakel

Kristenhetens högsta medeltids katedral är Notre Dame i Strasbourg. Dess spira sträcker sig 142 m över marken. En imponerande prestation med endast lutande plan, block och taljor samt stegar till förfogande. Inga maskiner i övrigt. Katedralen byggdes Mellon 1200 och 1400 och Byggherre/arkitekt var Erwin de Steinbach som dog för précis 700 år sedan: 1318.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar