Daniel Barker föreläser om programmering i gymnasieskolan

för Natur och Kulturs räkning på Pauliskolan.

Barker föreläser på Pauliskolan 11/12 2018.

Läs mer på nok.se

Annonser
Publicerat i matematik 1c, matematik 2c, matematik 3c, matematik 4, Uncategorized | Lämna en kommentar

Filosofi-vetenskapen om förnuftet

Bra genomgångar av filosofi finns på denna kanal.

Ett smakprov :

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Animation av Paris genom historien.

Paris från A.D. 52 till 1889.

Publicerat i Uncategorized | Märkt , , | Lämna en kommentar

Yutyrannus

Det största fjäderklädda djuret man känner till var en rovdinosaur som levde på Liaoning halvön i Kina för 125 miljoner år sedan. Platsen hade ett klimat som påminner om dagens nordfranska klimat med snö på vintrarna.fjädrarna skyddade mot kylan.

.
Detta stärker eventuellt även hypotesen att dagens fåglar är härstammar från dinosaurierna.
På samma fyndplats i Kina har paleontologerna även påträffat fossil och bendelar efter den felande länken mellan dinosaurierna och fåglarna: Archaeopteryx. archaeopteryx

gås

Alltså är detta dinosaurernas närmaste nu levande släktingar.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Ny kg definition

Ett kg definieras nu med hjälp av Plancks konstant.
1 kg = h/6.626*10^(-34) m^-2 s.

Man bestämmer alltså kvantiteten ett kg genom att bestämma Plancks konstant så noggrant som möjligt.

Tidigare har den definierats med kg-prototypen som finns i Sevres i Frankrike.

Publicerat i Fysik 1, Uncategorized | Märkt , , | Lämna en kommentar

Automatväxellådans funktion

Automatisk växellåda är suveränt bekvämt.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Kurvintegraler (lineintegrals)

Olika geometriska objekt kan beskrivas med parameterkurvor.
Till exempel kan enhetscirkeln med medelpunkt i origo beskrivas av:
γ(t) = cos(t) + i sin(t) där t är parametern. Den varierar från 0 till 2π för ett varv.

Enligt Eulers formel kan denna även skrivas som eit.

Att integrera en funktion längs med ett parameterkurva innebär att man substituerar integralens variabel med kurvans parameterfunktion.

Exempel: Integrera funktionen f(z) = z längs en kvarts enhetscirkel. Det vill säga
0 < t < π/2

Då substituerar man z mot eit  → dz/dt = i eit. → dz = i eitdt

∫ eit i eitdt.= i∫ ei2t dt. = i[ei2t ]/(2i) = [ei2/2] = (eiπ – ei20) /2 = ((-1) – 1)/2 = -1

Det kan vara värt att nämna att om man integrerar endast absolutbeloppet av dz = γ dt fås båglängden dvs längden av kurvan.

Ex 2. Bestäm båglängden av enhetscirkeln.

∫ABS(eiti) dt = [t]= 2π ty ABS(ei )= 1.

Q.E.D..

Publicerat i matematik 5, Mathematical physics, Uncategorized | Lämna en kommentar

Kina inviger världens längsta bro.

Förbindelsen sträcker sig mellan Hong-Kong och Macau och är 55 km lång.

Den består av en 39 km lång bro och en 16 km lång tunnel.

hongkong

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Matematik 1c på 15 min

Repetiton av ma1c på 15 min

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Ny avlägsen dvärgplanet upptäckt

Den har fått namnet ‘Goblin’ vilket ungefär betyder ‘trollet’. Det är den mest avlägsna dvärgplanet som upptäckts hittills. Den befinner sig 60 gånger längre ut från solen än Pluto.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar