Kategorier
Fysik 1 matematik 1c

Förklaring till dimensionsbegreppet

Kategorier
matematik 1c Vectors

Interaktivt lineär algebra program

Mycket värdefullt för studier i lineär algebra är

http://immersivemath.com

Bra på perspektiv var han Canaletto!
Bra på perspektiv var han Canaletto!