Kategorier
matematik 1c

Att rita en regelbunden oktagon med Geogebra.