Kategorier
Fysik 2 Gymnasiefysik(high school physics)

Atomens uppbyggnad del 2: Växelverkan med ljus