Kategorier
Uncategorized

kantianska frågor

  • Är universum oändligt?
  • Har tiden en början?
  • Har tiden ett slut?
  • Vad är meningen med livet?
  • Vad är ont\gott?
  • Vad kan man veta?
  • Vad är sanning?