Kategorier
matematik 2c

randvinkelsatsen

En bra härledning av bågvinkelsatsen får du här

Randvinkelsatsen