Kategorier
Geometri matematik 2c Uncategorized

Fraktaler i blåbärssoppa

Fractaler i blåbärssoppa Icke regelbundna former kan i regel beskrivas som fraktaler dvs kurvor som består av mindre kopior av sig självt. Ex är kustlinjen och moln och träd. Dimensionen för en fraktal beräknad som kvoten mellan area och sträcka behöver inte vara ett heltal. Exempelvis är dimensionen, eller måttet, för Kochs kurva 4/3. Plottar man upp kaosartade processer blir grafen en fraktal. Mandelbrotmängderna (se bild nedan) är ett exempel. Ett system, eller en process, är kaosartad om en liten ändring av startvärdena resulterar i en stor, oförutsägbar, ändring av slutvärdena. Ett exempel på detta är fjärilseffekten som innebär att om en fjäril flaxar med vingarna i Australien ändras startvärdena för atmosfärens tillståndsvariabler så att det uppstår en orkan på andra sidan jordklotet.

sidan jordklotet. mandelbrot2