Kategorier
Fysik 2 Uncategorized

Supersymmetri

Nu då man funnit Higgsbosonen har man påvisat existensen av alla partiklar som förutspås av standard modellen.

Kan det finns fler partiklar?

Det kan vara så att det finns Boston-fermiOn paR.

Detta skulle kunna vara förklaringen till de oroligheter S.k. kvantfluktuationer som man finner på kvantnivån.

Som bosoner och fermioner släcker de ut varandra åriktigt bra.  Supersymmetrin kan förklara detta med att de supersymmetriska partiklarna bildas parvis.

 

Det ett kan också förklara varför tre av de fundamentala krafterna förenas vid höga energier.  spartiklarna förklarar detta.

Detta är ett exempel på en rum-tids symmetri.

 

 

 

 

fermioner och deras supersymmetriska partner:

  • Elektron-selektron
  • lepton-slepton
  • neutrino-sneutrino
  • kvark-skvark

Bosoner och deras supersymmetriska partner

Foton-fotino

W-boson -wino

Z-boson-Zino

Higgs-higgsino

graviton-gravitino

 

Kategorier
Fysik 2 Gymnasiefysik(high school physics) Mathematical physics

The standard model


The standard model is the broadly accepted theory for the building blocks of the universe. The fundamental forces and the elementary particles.

According to this theory the particles can be divided into hadrons and leptons. They are the building blocks of matter. The hadrons forms the nucleus of the atom and the electrons orbiting the nucleus is a lepton.

Leptons means light particle.

Because of their colour charge the quarks always appear in triplets or in quark-anti-quark pairs.

The proton is composed of 2 up-quarks and one down quark (uud) and the neutron is (ddu).

In the standard model every force-interaction must be accompanied by the exchange of particles. According to the standard model there are four fundamental forces in nature: gravity, electro-magnetic forces, strong nuclear force and weak nuclear force.

Gravity is the exchange of gravitons, electromagnetic forces are the exchange of virtual photons, the strong interaction is mediated by gluons whereas the weak force is mediated by Z-bosons.

In addition there are top-quarks, down quarks and a lepton called muon and another called neutrino.

Particles can also be categorized as particles with half-numbered spins and bosons -particles with integer spin. Fermions are the constituents of matter whereas bosons are responsible for the transfer of forces.

The constituents of matter must have half-integer spin since they must follow Pauli’s exclusion principle. This requires the wavefunctions to be asymmetric.

The question why particles have masses can be explained with the Higgs particle

The laws of physics are time-invariant so even the dinosaurs obeyes the same natural laws as we do.

exempel på uppgift:

hur stor blir fotonenergin då ett elektron-positronpar förintas?

Enligt Einsteins formel E=mc2 fordras energin 2˙ 0,511 MeV= 1,022 MeV eftersom massenergin för en elektron är 0,511 MeV.